select
 

ERKLÆRINGER

INKORPORERINGSERKLÆRING FOR DELMASKINE 

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer designes og verificeres med henblik på overensstemmelse med alle gældende myndighedskrav og standarder.
Overensstemmelseserklæringer og prøvecertifikater for kontrolbokse, udstedt af nationale certificeringsorganer, kan rekvireres; kontakt venligst LINAK.
Link til pdf med overensstemmelseserklæring for delmaskine.   

REACH
REACH-direktivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og dets indvirkning på LINAKs forretning og produkter er blevet evalueret, og LINAKs anlæg i Europa er opmærksomme på REACH-direktivet.
Læs mere om REACH-direktivet her. 

WEEE
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvender sig til alle producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet er at begrænse mængden af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og sikre korrekt behandling af affaldet for dermed at mindske miljøbelastningen. 

I Danmark varetages de administrative opgaver forbundet med WEEE af Dansk Producentansvarssystem (DPA-System). LINAK Danmark A/S er registreret i DPA-System og lever op til reglerne om mærkning og tilbagetagning af udtjente produkter. LINAKs aktuatorsystemer er således mærket med den obligatoriske skraldespand med kryds over, der ses herunder. Mærkningen betyder, at produkterne ikke må smides i dagrenovationen når udtjent; de kan i stedet returneres til LINAK Danmark A/S for skrotning på miljørigtig vis.       WEEE logo

Vil du vide mere om WEEE

ROHS
RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) har betydning for LINAK på en meget mere direkte måde. Følgende stoffer blev forbudt i elektrisk og elektronisk udstyr pr. 1. juli 2006: Bly, hexavalent krom (krom VI), kviksølv, nikkel, polybromeret biphenyl (PBB) og polybromeret biphenylæter (PBDE).

Alle LINAKs produkter overholder RoHS2-direktivet. En officiel erklæring kan læses i denne pdf


       RoHS logo

Du kan læse mere om RoHS her:  

Nyttig viden om RoHS
Ofte stillede spørgsmål om RoHS

LINAK som samarbejdspartner
Vi vil ikke blot være endnu en leverandør til kunderne…
Mission og vision
Vi leverer innovative aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø…
Bæredygtighed og ansvar
Vi har stor respekt for alle disse mennesker. Det er grunden til, at vi har fokus på kvalitet...