select
 

ERGONOMI I PRODUKTIONEN

Vigtigheden af ergonomi
Ergonomi i produktions-faciliteter handler dybest set om, at jobbet tilpasses den ansatte. Forbedret ergonomi kan være medvirkende til mindre muskeltræthed samt hjælpe med at reducere led- og knoglelidelser.

I følge det amerikanske arbejdsministerium medfører ergonomi-relaterede skader en omkostning på 15-20 milliarder hvert år. I 2013 medførte disse skader 380.600 sygedage, hvilket var en tredjedel af det samlede antal sygedage. 

I UK har nylig forskning udført af Sundheds- og sikkerhedsministeriet vist, at muskel- og skeletlidelser påvirker en million mennesker hvert år som et direkte resultat af dårligt designede arbejdsstationer.

Set i dette lys, er det ikke overraskende, at forskning i ergonomi bliver mere og mere vigtig. Ergonomisk design kan øge motivationen og tilfredsheden, og i sidste ende resultere i bedre præstationer og en højere produktivitet. 

Hvordan skal man gøre det?

Afhængigt af hvilket arbejde der udføres, er der en række retningslinjer på, hvordan det udføres ergonomisk korrekt i forhold til højdejustering af arbejdsstationen: 

Correct work height

Eller hvordan arbejdet bør arrangeres ved arbejdsstationen:

How to arrange work

Vi kan tilbyde en række af løftesøjler, aktuatorer, kontrolbokse samt betjeninger - alle bygget til at justere applikationer, som kan findes i en typisk produktionslinje. Derved kan applikationerne tilpasses den enkelte medarbejder og dermed forbedre ergonomien.
Resultatet er bedre ergonomi, færre led- og knoglelidelser. samt færre sygedage, hvilket vil komme både virksomhed og medarbejder til gavn.    


Når vi taler om arbejdsstationer, er det essentielt, at de kan justeres i højden, så de passer til den enkelte medarbejder samt det arbejde, der udføres.

Løftesøjler såsom DL2 eller BL1 kombineret med eksempelvis en CBD6S kontrolboks samt en DP betjening vil sikre en nem tilpasning af arbejdsstationen. 

Til samlebånd kan højdejustering og en elektrisk tiltefunktion være med til at sikre, at ergonomien forbedres for de ansatte. 

Løftesøjler såsom BL1 og DL2 kombineret med en CBD6S kontrolboks og en DPF med display kan sikre optimale arbejdsforhold for de ansatte samt medføre en øget effektivitet. 

Find inspiration i denne brochure:

Production ergonomics

Ergonomi i Produktionen

Læs mere om, hvorfor ergonomi i produktionen er vigtig for din virksomhed og dine medarbejdere. 

Onlinebrochure | PDF