select
 

Vilkår for brug

Nedenstående betingelser og vilkår er gældende ved brug af websiden  af LINAK Danmark A/S ("LINAK"). Læs dem venligst grundigt og forlad dette Site, hvis De ikke kan acceptere disse betingelser og vilkår.

Rettigheder til Sitet
Alle immaterielle rettigheder, samt andre rettigheder til indholdet af dette Site, såsom tekst, fotos, tegninger, lyd- eller videofiler, præsentationer, diagrammer, software, varemærker og varenavne, tilhører LINAK eller dennes formidlere.

Browsing, downloading og anden digital kopiering af indholdet på dette Site, eller dele deraf, er udelukkende tilladt til internt brug for din virksomhed, eller eget personligt brug.

Enhver form for uautoriseret brug af indholdet af dette Site, eller dele deraf, såsom kopiering eller offentliggørelse er i modstrid med den danske Ophavsretslov. Uautoriseret brug kan resultere i sagsanlæg.

Ansvarsfralæggelse
Informationerne på dette Site er generelle og har ikke til formål at henvende sig til de specifikke forhold.

Du er ansvarlig for at bestemme LINAK produktets egnethed til en bestemt applikation.

LINAK forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne ethvert indhold på dette Site uden varsel, hvilket også gælder for udstillede produkter.

Informationerne kan indeholde henvisninger til eksterne sites, som LINAK ikke kan stå inde for, implicit tage ansvaret for.

LINAK giver ingen udtrykkelige eller stiltiende garantier for så vidt angår nøjagtighed, fuldførelse eller forståelse for indholdet af dette Site.

LINAK garanterer ikke for at anvendelsen eller funktionen af dette Site kan foregå fejlfrit eller uden forstyrrelser. LINAK tager ikke ansvaret for evt. Problemer opstået som følge af brugen af dette Site eller et af dets henvisninger til eksterne sites.

LINAK er på intet tidspunkt ansvarlig for tab af indtægt, tab af data, indirekte, tilfældig eller deraf betingede skader eller andre skader, krav eller tab uanset om det er resultatet af forsømmelighed eller andet.

Denne ansvarsfralæggelse kan dog hverken begrænse LINAKs ansvarlighed overfor ufravigelige krav i den nationale lovgivning eller tilsidesætte LINAKs ansvarlighed for evt. forhold som ikke er inkluderet under denne lovgivning.

Alt salg er underlagt standard salgs- og leveringsbetingelser for LINAK. For en kopi af salgs- og leveringsbetingelserne, venligst kontakt LINAK.

 

(Sidst opdateret Januar 2009).

 

Abonnér på nyheder
Hold dig ajour med nyheder fra LINAK.