Nyheder 2. april 2019

Interzum 2019 - Lad os sammen skabe bevægelse

Under temaet "Fælles bevægelse" inviterer LINAK både kunder, leverandører og venner til Interzum 2019 branchemessen i Køln i Tyskland, hvor vi præsenterer nyheder inden for aktuatorteknologi til justering af moderne kontorborde.

- du er hermed inviteret. Lad os skabe bevægelse sammen.

Attraktive arbejdspladser og inspirerende arbejdsmiljøer bliver en stadigt vigtigere faktor for at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Derfor er efterspørgslen efter hæve-/sænkeborde også steget markant de seneste ti år. Intuitivt design, trinløs indstilling, støjsvag betjening og digital integration er vigtige parametre.

På den kommende Interzum messe i Køln præsenterer vi nyhederne inden for justeringssystemer til professionelle kontorborde, hvor nye funktioner er blevet integreret i vores omfattende sortiment af løftesøjler, kontrolpaneler og digitale løsninger, så dit bord kan skille sig ud fra mængden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores stand (hal 7.1, stand E019) fra 21.-24. maj. Vi er klar til at udveksle idéer med dig og drøfte fremtiden inden for bevægelsesløsninger.

Har du spørgsmål vedrørende elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi kan ikke trylle. Men vi er eksperter i aktuatorteknologi. Inden for det emne må du spørge os om alt.