Nyheder 31. marts 2017

Klar til at imødekomme fremtidens udfordringer inden for plejesektoren?

Antallet af personer, der har brug for pleje, stiger på verdensplan. Samtidig er der færre hænder til at udføre den pleje.

Behovet for at skabe effektive arbejdsgange for plejepersonale samt at udvikle intelligente løsninger for at øge patienternes komfort og sikkerhed er presserende. Vi er overbeviste om, at denne ændring vil kræve en helt ny tankegang blandt udviklerne af applikationer og teknologi i hele medicinal- og plejesektoren. 

Care for Tomorrow TodayTM er blevet en fast tankegang for alt, hvad vi gør hos LINAK indenfor dette område.

Vi mener, at det er altafgørende at tænke langsigtet, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan levere avancerede, ergonomiske løsninger til verden, og virkelig gøre en værdifuld forskel. Vi ser udfordringer tre essentielle steder:

  • Demografi – Flere ældre med plejebehov og færre varme hænder
  • Sundhed - en stigning i kroniske syge samt personer der kæmper med overvægt
  • Teknologi - intelligente plejeløsninger er en vigtig del af fremtidens pleje

LINAK leverer intelligente plejeløsninger og opfordrer dig til at løfte din andel i essentielle applikationer såsom hospitalssenge, plejehjemssenge, kørestole, patientløftere og undersøgelsesborde til det næste niveau.