Nyheder 14. juli 2017

Nyt service data tool til avancerede aktuatorsystemer inden for plejesektoren

For at understøtte den nyligt lanceret CO61 kontrolboks og BA21 batteriet til justerbare plejeapplikationer har LINAK udviklet et nyt og forbedret Service Data Tool (SDT).

Afhængigheden af justerbare applikationer og kravene til en høj effektivitet vokser løbende inden for plejesektoren i hele verden. Nedbrud, der skyldes applikationer, der fejler, kan være ret omkostningstunge. Et pålideligt Service Data Tool kan dog holde det nede på et minimum. 

Den nylige frigivelse af LINAK CO-LinkTM muliggør, at producenter af plejeapplikationer, såsom behandlerstole og operationsborde, kan skabe et aktuatorsystem med op til otte justeringer. Det ny Service Data Tool (SDT) understøtter sådan et aktuatorsystem, der gør brug af en CO-Link løsning. 

Få langt mere detaljeret service data
Detaljeret information omkring batteritilstanden og ladestatus kan være yderst værdifuldt. Det samme gælder information omkring status på aktuatorerne, der bruges i systemet. 

Med SDT, er det ikke alene muligt at hente information omkring aktuatorerne og batterierne - det er også muligt at lokalisere mulige belastninger, som eventuelt kan føre til fejl eller nedbrud, hvis de ikke håndteres. Med en brugervenlig interface er det nemt at gennemskue servicerapporten, finde mulige fejl samt tilføre information manuelt til senere servicebesøg.  

Nem fejlfinding og lagring af servicedokumentation 
Det er nemt at fejlfinde - selv med et CO-Link system med to kontrolbokse. Dette Service Data Tool inkluderer en sektion med fejlfinding, hvor en fejlindikator og logfils funktion gør det muligt for dig at efterspørge yderligere teknisk support. 
Med dette SDT er det også muligt at gemme data fra alle dele af dit system. Det betyder, at du beholder din service data, selv hvis aktuatoren eller kontrolboksen erstattes, hvorved pålidelige statusrapporter vedholdes gennem hele applikationens levetid.

Efter servicebesøget kan serviceteknikeren bruge SDT til fuldt ud at dokumentere besøget og endda tilføje kommentarer omkring det arbejde, der er udført i forbindelse med besøget. 

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.