Nyheder 10. august 2018

Bedre pleje og mere sikkert arbejdsmiljø

Alene i USA indberettes omkring 200.000 arbejdsskader blandt sygeplejersker og plejepersonale hvert år. Halvdelen af dem skyldes dårlig ergonomi og forkert indretning ved løft og støtte af patienter. Tendensen er global og skaber store omkostninger. Der er dog mulighed for forbedringer – tag hånd om plejepersonalet!

Ifølge statistikker fra de amerikanske arbejdsmiljømyndigheder har sundhedssektoren i USA overhalet både industri og byggeri som den mest farlige sektor at arbejde i. Det gennemsnitlige antal af arbejdsulykker er dobbelt så højt som gennemsnittet for alle private industriarbejdspladser. Man ser næsten samme tendens i Europa. Ifølge EU-statistikker ligger det gennemsnitlige antal arbejdsulykker for sundhedsfagligt personale 34% over det samlede gennemsnit.

Mindst halvdelen af ulykkerne skyldes dårlige fysiske arbejdsforhold. For mange usikre løft af patienter og et generelt manglende fokus på ergonomi er årsagerne bag hovedparten af de indberettede ulykker. 

Hospitaler indarbejder patientløftere i arbejdsmiljøpolitikken
Den bedste metode til at nedbringe antallet af omkostningstunge skader er at indføre en effektiv sikkerhedspolitik på arbejdspladsen og sikre, at plejepersonalet råder over passende og nødvendigt udstyr. For eksempel kan brug af moderne patientløftere helt uden tvivl nedbringe antallet af ulykker. 

Mange hospitaler rundt om i verden indfører nye arbejdspladsprogrammer*, der skal motivere personalet til at anvende det nødvendige udstyr for at undgå overbelastning, forstrækninger og andre typer muskel- og ledskader. Det har vist sig ikke blot at give bedre patientkomfort og større arbejdssikkerhed for personalet  hospitalerne sparer samtidig penge. 

Bedre ergonomi og sikkerhed sparer omkostninger
Statistikker fra de amerikanske arbejdsmiljømyndigheder indikerer, at erstatning for arbejdsskade til plejepersonale årligt beløber sig til 1 milliard dollar i USA. Det siger sig selv, at sundhedssektoren ønsker at minimere denne uøkonomiske omkostningspost. 

Det er anerkendt, at LINAK tilbyder nogle af markedets kraftigste og mest brugervenlige elektriske aktuatorsystemer til patientløftere. På baggrund af mange års erfaring ved vi præcis, hvordan vi kan forbedre sikkerheden for både brugere og personale. Vi har et ønske om at hjælpe vores kunder med at levere pålidelige og holdbare patientløftere, der kan forbedre hverdagen for både plejepersonale og patienter globalt. 

Som en afledt effekt sparer hospitalerne penge og sikrer personalet et bedre arbejdsmiljø. 

Du kan læse mere i afsnittet om Patientløftere eller kontakte os for yderligere information.

*) For yderligere oplysninger henvises til Occupational Safety and Health Administration (USA)

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.