Kontakt os her

Arbejdsmiljøpolitik

Vi vil til enhver tid efterleve gældende lovgivning og andre relevante krav inden for arbejdsmiljøområdet, og vi ønsker at favne arbejdsmiljøet som helhed. Vi forpligter os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, psykisk såvel som fysisk, hos vores medarbejdere i deres daglige virke inden for salg og levering af aktuatorsystemer og udvikling af kundetilpassede løsninger.

LINAK Danmark A/S ønsker et godt arbejdsmiljø
Vi vil kontinuerligt arbejde for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden, og vi vil løbende tildele de fornødne ressourcer til implementerings- og opfølgningsaktiviteter omkring det samlede og certificerede ledelsessystem. Systemet skal til stadighed være effektivt implementeret, og i tråd med organisationens aktiviteter. Vi inddrager vores medarbejdere i spørgsmål om arbejdsmiljø, og vores AMU sikrer, at deres stemme bliver hørt.  

LINAK Danmark A/S ønsker et personale i balance
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere lever et harmonisk og aktivt liv. Som virksomhed vil vi, så godt som det lader sig gøre, søge at bidrage med et arbejdsliv, der positivt tilgodeser familie- og fritidslivet. Det er vigtigt for os, at medarbejderens liv er i balance. Vi prioriterer at udvikle vores medarbejdere, så deres kompetencer følger udviklingen indenfor deres område.

LINAK Danmark A/S ønsker at fremme medarbejdernes sundhed
Vi ønsker at bidrage til vores medarbejderes velvære og sundhed. Dette gøres blandt andet ved at give adgang til massage på arbejdspladsen og arrangere træningstilbud såsom Rawfit i forlængelse af arbejdsdagen. Derudover tilbyder vi en særdeles attraktiv kantineordning med sund mad og frugt. Ud over at tilbyde disse kollektive ordninger, er vi opmærksomme på særlige individuelle behov omkring velvære og sundhed. Vi forsøger at støtte medarbejdere med særlige udfordringer og evt. foranledige vejledning/hjælp udefra, hvis der er brug for det. Virksomhedens involvering i individuelle forhold skal ske under hensyntagen til medarbejderens ønsker.

LINAK Danmark A/S ønsker et socialt og rummeligt arbejdsmiljø
Med forskellige tilbud i hverdagen, bl.a. personaleforening og diverse sportsaktiviteter søger vi at styrke de sociale bånd medarbejderne imellem. Vi afholder årligt en sommerfest samt en julefrokost, hvor de sociale bånd kan knyttes yderligere. At være en rummelig og god arbejdsplads for alle mennesker, uanset race, køn, alder, handicap, religion eller lign. er for os en vigtig del af det at drive virksomhed.