Produktcertifikater og deklarationer

LINAKs aktuatorer og aktuatorsystemer er udviklet og godkendt i overensstemmelse med lovkrav og standarder, der fremgår af produktspecifikationerne for produkterne fra LINAK.

Assent Compliance 
Assent er vores compliancepartner, der holder øje med eksisterende og nye krav, sikrer automatiske processer og leverer løsninger, der kan hjælpe os som virksomhed med altid at overholde de eksisterende og nye love og regler. De er specialister i REACH, RoHS, forsyningskædestyring, software og rådgivning, konfliktmineraler og miljøregler.
LINAKs leverandører må forvente at blive kontaktet af Assent Compliance vedrørende dokumentation for, at de overholder forskellige specifikke krav.

Følgende regulativer, direktiver, love og produktgodkendelser er nogle af de vigtigste områder, som vores leverandører skal overholde, hvis det er relevant. Derudover kan der være andre gældende regler på relevante områder. 

Regulativer, direktiver og lovgivning 
REACH
REACH-regulativet om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier fastlægger EU's regler vedrørende kemikalier. REACH-regulativet er relevant for LINAK. Vores produkter har gennemgået en evaluering, og LINAKs fabrikker i Europa følger REACH-regulativet. 

RoHS
LINAK følger ligeledes RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Alle LINAK produkter er i overensstemmelse med RoHS2-direktivet.
  
Læs mere om REACH-regulativet og RoHS-direktivet her.

Konfliktmineraler 
LINAK stiller krav om, at leverandører, der leverer komponenter eller materialer indeholdende konfliktmineraler, aktivt skal arbejde hen mod konfliktfrie indkøb. LINAKs leverandører skal udføre deres egne RCOI- og due diligence-processer med henblik på at fremme sikre og pålidelige konfliktfrie indkøb. Vi forventer, at vores leverandører stiller de samme krav til deres leverandører, så man sikrer, at konfliktmineraler kan spores tilbage til de oprindelige metalværker.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en californisk lovgivning, der pålægger virksomheder at underrette befolkningen i Californien om væsentlige kemikalier, der er kræftfremkaldende eller kan give fosterskader eller skade reproduktionsevnen. LINAK kræver, at alle leverede produkter er fri for kemikalier (direkte bestanddele eller reststoffer) udpeget af Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) i henhold til Proposition 65.

CPSA
Consumer Protection Safety Act (CPSA) er en amerikansk lov, der skal beskytte befolkningen mod urimelig risiko for personskade på grund af forbrugerprodukter. Consumer Product Safety Commission fastsætter, at maling eller anden overfladebehandling ikke må indeholde blykoncentrationer over 0,009 procent (90 ppm).
Leverandører, der leverer malede eller overfladebehandlede dele til LINAK, er forpligtede til at overholde denne lovgivning og skal deklarere koncentrationen af blyindhold i deres produkter. 

Produktgodkendelse 
IECEx / ATEX
ATEX er et EU-direktiv, der forvaltes af EU, hvorimod IECEx er en generel standard. Begge vedrører krav til udstyr beregnet til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. LINAKs aktuatorer til eksplosionsbeskyttede (Ex) industrier skal overholde både IECEx-standarden og ATEX-direktivet.    

UL  
Den amerikanske virksomhed UL er godkendt af den amerikanske myndighed med ansvar for folkesundhed og sikkerhed på arbejdspladsen OSHA (Occupational Safety and Health Administration) til at udføre sikkerhedstest.
LINAKs leverandører er, hvis det er relevant, ansvarlige for at sikre, at alle komponenter og materialer, der skal UL-godkendes i henhold til LINAKs specifikationer, følger UL's retningslinjer samt for at foretage alle krævede registreringer, så de er til rådighed for gennemgang af repræsentanter fra UL. UL's repræsentanter kontrollerer, at alle gældende krav vedrørende sporbarhed samt andre relevante krav er opfyldt.