Teknologi & trend

Sundhedsudfordringen

Elektriske lineære aktuatorsystemer fra LINAK er forberedt til at løse fremtidens mange udfordringer. Fedmeepidemi, aldrende befolkning, stigende antal diabetikere og flere demente.

Tre vigtige trends skaber udfordringer for hospitals- og plejesektoren i fremtiden.
  • Med befolkningens stigende gennemsnitsalder øges også behovet for patientpleje på hospitaler, plejehjem og i hjemmeplejen.
  • Livsstilssygdomme er et tiltagende problem i mange lande. I takt med den globale økonomiske vækst ser vi også flere og flere tilfælde af kritiske og kroniske livsstilssygdomme. Hospitalerne og sundhedssektoren skal generelt kunne håndtere et stigende antal patienter.
  • Overvægt er blevet et globalt fænomen, som også skyldes vores ændrede livsstil, og det lægger i bogstaveligste forstand et tungt pres på hospitals- og plejesektoren. 

Dine udfordringer er vores udfordringer

De fremtidige trends skaber både udfordringer og muligheder for producenter af hospitals- og plejeudstyr. Udstyr, der kan lette opgaverne og gøre hverdagen mindre stresset for plejepersonalet, vil vinde konkurrencefordele i fremtiden. Det samme gælder udstyr, der kan øge komforten og gøre patienterne mere selvhjulpne og mindre afhængige af sygeplejersker og andet personale.  

I LINAK segmentet MEDLINE® & CARELINE® følger vi udviklingen i plejesektorens behov tæt. Avancerede elektriske lineære aktuatorsystemer kan optimere hospitals- og plejeudstyr til at løse fremtidens udfordringer.

Vi skaber bedre resultater for din virksomhed

I tæt samarbejde med kunderne udvikler vi nye og innovative løsninger, der kan hjælpe personalet med at løse en lang række rutineopgaver. De samme løsninger kan øge komforten for patienterne og gøre dem mindre afhængige. 

Med andre ord præcis det, som de fremtidige udfordringer kræver. Kontakt LINAK® MEDLINE & CARELINE og fortæl os om dine behov og ideer, så vi i samarbejde kan udvikle en systemløsning, der kan skabe bedre resultater i din virksomhed.

 

Filer

MEDLINE & CARELINE produktoversigt

Læs om det store udvalg af innovative MEDLINE & CARELINE produkter til forbedring af hospitals- og sundhedsplejeudstyr.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.