Kontakt os her

Whistleblower

LINAK® Etikhåndbog og Code of Conduct gælder for alle LINAK medarbejdere i alle lande og i alle stillinger.

LINAK har indført denne whistleblowerordning for at give medarbejdere, forretningspartnere og andre berørte tredjeparter, der samarbejder med LINAK, mulighed for at indberette mistænkelig kriminel aktivitet eller manglende overholdelse af Etikhåndbogen.

Ordningen er til rådighed, hvis du føler dig utilpas ved at bruge de normale indberetningskanaler.

En indberetning skal være baseret på gyldige oplysninger og skal være udarbejdet i god tro.

Vi opfordrer dig til at oplyse dit navn i indberetningen. Uanset, om du gør det, eller vælger at være anonym, behandles alle indberetninger strengt fortroligt.

Du kan kontakte whistleblowerkoordinatoren hos LINAK eller HR-afdelingen, hvis du har brug for rådgivning om, hvordan du skal håndtere en vanskelig situation i forbindelse med forretningsetik, eller hvordan virksomhedens politikker skal anvendes i en specifik situation.

Hvis du ønsker at indberette, kan du gå ind på linak.whistlesystem.com.

VEJLEDNING

Hvad kan indberettes:

Whistleblowerordningen kan kun anvendes, hvis indberetningen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Indberetninger bør ikke baseres på grundløse påstande. Denne whistleblowerpolitik dækker overtrædelser inden for følgende områder:

 1. Hvidvaskning af penge
 2. Produktsikkerhed
 3. Transportsikkerhed
 4. Miljøbeskyttelse
 5. Folkesundheden
 6. Forbrugerbeskyttelse
 7. Persondata og privatliv
 8. Skat
 9. Seksuel chikane
 10. Bestikkelse og korruption
 11. Diskriminering
 12. Upassende salgs- og marketingaktiviteter
 13. Handelssanktioner og eksportkontrol
 14. Overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner
 15. LINAK Etikhåndbogen

Forhold uden for rammerne af denne whistleblowerpolitik, såsom mobning, uoverensstemmelser mellem individuelle medarbejdere, utilfredshed med arbejdsforhold og andre lignende HR-relaterede forhold, skal ikke rapporteres til whistleblowerkoordinatoren men til den nærmeste leder og/eller den lokale personaleafdeling.

Hvordan behandles indberetningen?

Når indberetningen er indsendt, vises et unikt indberetnings-ID, som skal gemmes og opbevares på et sikkert sted. Du kan logge ind og genåbne din indberetning med rapport-ID'et. En anonym dialog kan startes, yderligere dokumentation kan indsendes, og afklarende spørgsmål fra whistleblowerkoordinatoren kan besvares i portalen.

LINAK opfordrer dig til at logge ind regelmæssigt efter indsendelse af indberetningen for at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål. Du kan anmode om at få udleveret LINAK Procedure for en detaljeret beskrivelse af indberetningsprocessen.

Processen er som følger:

 1. Whistleblowerkoordinatoren giver dig besked om, at indberetningen er modtaget inden for 7 dage.
 2. Whistleblowerkoordinatoren vurderer og kategoriserer indberetningen og foretager en indledende undersøgelse. På dette stadie er det muligt, at whistleblowerkoordinatoren har brug for flere oplysninger eller dokumentation fra whistlebloweren. Whistleblowerkoordinatoren vil starte en anonym dialog med dig via systemet.
 3. Behandlingen af indberetningen er baseret på anmeldelsens karakter og omfang. I første omgang behandles indberetningen internt. I tilfælde af særligt alvorlige forseelser eller overtrædelser kan myndighederne inddrages i undersøgelsen.
 4. Du vil blive informeret om de foranstaltninger, der er truffet, inden for 3 måneder efter indsendelse af indberetningen. I sager af længere varighed vil du blive opdateret regelmæssigt.
 5. Alle personlige oplysninger i indberetningen behandles for at overholde GDPR.
 6. Indberetningen slettes fra systemet, når den ikke længere er relevant.

Indberet hændelse

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os