Kontakt os her

Brugervilkår

Brugervilkårene gælder ved brug af LINAK hjemmesiden samt ved brug af LINAK materialer og varemærker.

Du bedes læse brugervilkårene grundigt igennem. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du forlade hjemmesiden og ophøre med at bruge vores varemærker og materialer.

LINAK hjemmeside
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og øvrige rettigheder til indholdet på hjemmesiderne, herunder navn, logo, tekst, produktbeskrivelser, billeder, tegninger, modeller, lyd- og videofiler, præsentationer, diagrammer, software, varemærker og varemærkenavne tilhører LINAK eller vores indholdsleverandører, uanset om indholdet er beskyttet under copyright, varemærke, servicemærker, patenter eller anden ejendomsret eller lovgivning.

Brug af siderne samt download eller anden form for digital kopiering af sidernes indhold eller dele heraf er udelukkende tilladt til internt brug i din virksomhed eller til dit eget personlige brug.   Indholdet heri kan på ingen måde fortolkes således, at der overdrages nogen form for licensrettighed under et patent eller varemærke tilhørende LINAK eller tredjepart.

Uautoriseret brug af indholdet på hjemmesiderne eller dele heraf, herunder kopiering eller offentliggørelse, kan medføre bøde eller erstatningskrav, herunder men ikke afgrænset til overtrædelse af ophavsret til varemærker, copyright og ret til reklamemæssig udnyttelse.

Oplysningerne på hjemmesiden er af generel karakter og har ikke til formål at beskrive konkrete forhold for personer eller andre enheder. Hjemmesiden kan indeholde link til eksterne sider, som LINAK ikke har kontrol over, og som LINAK ikke kan gøres ansvarlige for.

LINAK garanterer ikke, at brug eller drift af hjemmesiden sker uden afbrydelse eller fejl. LINAK kan ikke gøres ansvarlige for problemer, der er opstået som følge af brugen af denne hjemmeside eller ved at klikke på link til eksterne sider. LINAK yder ingen eksplicit eller implicit garanti eller står inde for, at hjemmesidens indhold er præcist, udtømmende eller forståeligt. Ligeledes kan LINAK ikke gøres ansvarlige for tab af indtjening eller data eller for direkte eller indirekte skade, følgeskade eller andre former for skade, krav eller tab som følge af forsømmelighed eller andet. Brugeren har selv ansvar for at vurdere LINAK produkternes egnethed til konkrete anvendelsesformål.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse det ansvar, der påhviler LINAK ved overtrædelse af obligatoriske krav ifølge gældende national lovgivning, eller til formål at fraskrive sig ansvar på områder, der i henhold til loven ikke kan gøres til genstand for ansvarsfraskrivelse.

LINAK varemærker og LINAK materialer
LINAK ejer navnet LINAK® til anvendelse som varemærke og virksomhedsnavn. LINAK ejer logoet med to pile, både når det anvendes alene og i kombination med ordet LINAK og andre væremærker angivet med ® eller ™. Det er kun tilladt at anvende LINAK varemærker og materialer i forbindelse med LINAK produkter.

Det er ikke tilladt at anvende LINAK varemærkerne til beskrivende formål, og enhver brug er omfattet af varemærkelovgivningen og følgende brugervilkår:

  • LINAK® ordmærket skal altid skrives med store bogstaver og med symbolet, der angiver registreret varemærke/varemærke.
  • LINAK logoet må kun angives i farverne sort/blå, sort eller negativ. Logoet skal angives på hvid baggrund, alternativt på LINAK blå eller sort baggrund.
  • Du accepterer, at du ikke erhverver nogen form for ejendomsrettigheder, og du accepterer, at det ikke er tilladt at anvende, ansøge om eller registrere varemærker, der er identiske med eller ligner varemærker tilhørende LINAK.

Det er tilladt at anvende tegninger og billeder af LINAK produkter og billeder tilhørende LINAK i den viste form og på følgende vilkår:

  • Det er ikke tilladt at anvende materialerne på måder, der kan ødelægge eller på anden måde skade LINAKs omdømme eller den goodwill, der er knyttet til materialerne og LINAK.
  • Det er ikke tilladt at anvende materialerne på en falsk eller misledende måde eller på en måde, der i øvrigt kan virke vildledende for slutbrugeren.
  • Materialerne skal altid anvendes og præsenteres som udarbejdet og leveret af LINAK.
  • Det er ikke tilladt at lade andre anvende materialerne.

LINAK forbeholder sig ret til at revidere brugen med hensyn til overholdelse af nærværende vilkår.

Nærværende vilkår og de øvrige oplysninger på hjemmesiderne og enhver brug heraf er udelukkende underlagt dansk lov uden mulighed for at påberåbe sig regler om lovvalg. Enhver tvist som følge af eller i forbindelse med nærværende vilkår vil blive indbragt for de almindelige domstole i Danmark.

Alle handler er omfattet af LINAKs standard salgs- og leveringsbetingelser.

Denne udgave er udarbejdet i juni 2019.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os