Brugervilkår

Følgende vilkår og betingelser gælder for brugen af hjemmesiden www.linak.dk   tilhørende LINAK A/S ("LINAK"). Læs indholdet grundigt og undlad at benytte siderne, hvis du ikke kan acceptere vores vilkår og betingelser.

Rettigheder til hjemmesiden
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder til indholdet på hjemmesiderne, herunder tekst, billeder, tegninger, lyd- og videofiler, præsentationer, diagrammer, software, varemærker og varemærkenavne tilhører LINAK eller vores indholdsleverandører.

Brug af siderne samt download eller anden form for digital kopiering af sidernes indhold eller dele heraf er udelukkende tilladt til internt brug i din virksomhed eller til dit eget personlige brug.

Uautoriseret brug af indholdet på hjemmesiderne eller dele heraf, herunder kopiering eller offentliggørelse, udgør en overtrædelse af den danske lov om ophavsret samt anden lovgivning. Uautoriseret brug af siderne kan resultere i retsforfølgelse.

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne på hjemmesiden er af generel karakter og har ikke til formål at beskrive konkrete forhold for personer eller andre enheder.

Brugeren har selv ansvar for at vurdere LINAK produkternes egnethed til konkrete anvendelsesformål.

LINAK forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne indhold på hjemmesiderne uden varsel, herunder viste produkter.

Oplysningerne kan indeholde link til eksterne sider, som LINAK ikke har kontrol over, og som LINAK ikke kan gøres ansvarlige for.

LINAK yder ingen eksplicit eller implicit garanti eller står inde for, at sidernes indhold er præcist, udtømmende eller forståeligt.

LINAK garanterer ikke, at brug eller drift af siderne sker uden afbrydelse eller fejl. LINAK kan ikke gøres ansvarlige for problemer, der er opstået som følge af brugen af denne hjemmeside eller link til eksterne sider.

Ligeledes kan LINAK ikke gøres ansvarlige for tab af indtjening eller data eller for direkte eller indirekte skade, følgeskade eller andre former for skade, krav eller tab som følge af forsømmelighed eller andet.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse det ansvar, der påhviler LINAK ved overtrædelse af obligatoriske krav ifølge gældende national lovgivning, eller til formål at fraskrive sig ansvar på områder, der i henhold til loven ikke kan gøres til genstand for ansvarsfraskrivelse.

Alle handler er omfattet af LINAKs standard salgs- og leveringsbetingelser. Kontakt LINAK for at få en kopi af vores standard salgs- og leveringsbetingelser. 

(Seneste opdatering januar 2009).