Kontakt os her

Produktcertifikater og erklæringer

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer er designet og godkendt i overensstemmelse med de lovmæssige krav og standarder, som også fremgår af produktspecifikationerne for produkter fra LINAK.

Program for overholdelse af reglerne om datasikkerhed og databeskyttelse
LINAK samarbejder med en tredjeparts compliancepartner, der holder øje med eksisterende og nye krav, sikrer automatiske processer og leverer løsninger, der kan hjælpe os som virksomhed med altid at overholde de eksisterende og nye love og regler. LINAKs leverandører kan blive kontaktet af vores compliancepartner i forbindelse med complianceprogrammet, og LINAK forventer, at alle leverandører svarer på forespørgsler og stiller dokumentation for overholdelse af de konkrete gældende krav til rådighed. Indsamling af miljøinformation er ligeledes et højt prioriteret tiltag hos LINAK, da vi ønsker at kunne levere miljøinformation videre i vores supply chain.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med at overføre erklæringer, er du velkommen til at kontakte chemicalcompliance@linak.com

Regulativer, direktiver og lovgivning
Hos LINAK forpligter vi os til at forsyne vores kunder med produkter, der opfylder en høj standard for innovation, ydeevne og miljøsikkerhed. For at opfylde vores målsætninger skal vi være i stand til hurtigt at tilpasse os til nye regulativer, direktiver og lovgivning på miljøområdet, f.eks. RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, konfliktmineraler, CPSA osv.

REACH
Regulativ (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) kaldes også EU's kemikalieregulativ. REACH-regulativet har betydning for LINAK og indebærer, at produkter, der leveres til LINAK, skal overholde forordningen og de opdateringer til forordningen, der kommer hvert andet år.

LINAK REACH-erklæringsskabelon

LINAK REACH-erklæring om plaststøbning og PCBA

RoHS
EU-direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer og direktiv 2015/863 er direktiver, der begrænser anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Alle produkter, der leveres til LINAK, skal være i overensstemmelse med den nyeste udgave af RoHS-direktivet og ændringer hertil.

Læs LINAKs erklæring vedrørende REACH- og RoHS-direktiverne her.

LINAK RoHS-erklæringsskabelon

LINAK RoHS-erklæring om plaststøbning og PCBA

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en californisk lovgivning, der pålægger virksomheder at underrette befolkningen i Californien om væsentlige kemikalier, der er kræftfremkaldende eller kan give fosterskader eller skade reproduktionsevnen. LINAK stiller krav (hvor det er angivet) om, at leverandørerne skal bestræbe sig på at anvende et absolut minimum af de stoffer, der er anført i Proposition 65, i både nuværende og fremtidige produkter, der leveres til LINAK.

LINAK Proposition65-erklæringsskabelon

Konfliktmineraler
LINAK stiller krav om, at leverandører, der leverer komponenter eller materialer indeholdende konfliktmineraler, aktivt skal arbejde hen mod konfliktfrie kilder. LINAKs leverandører skal udføre deres egne RCOI- og due diligence-processer med henblik på at fremme sikre samt pålidelige, konfliktfrie indkøb. Vi forventer, at vores leverandører stiller de samme krav til deres leverandører, så man sikrer, at konfliktmineraler kan spores tilbage til de oprindelige metalværker. Stoffer nævnt i Proposition 65 skal anføres fra både nuværende og fremtidige produkter, der leveres til LINAK.

CPSA
Consumer Protection Safety Act (CPSA) er en amerikansk lov, der skal beskytte befolkningen mod urimelig risiko for personskade på grund af forbrugerprodukter. Consumer Product Safety Commission fastsætter, at maling eller anden overfladebehandling ikke må indeholde blykoncentrationer over 0.009 procent (90 ppm).
Leverandører, der leverer malede eller overfladebehandlede dele til LINAK, er forpligtede (hvor det er angivet) til at overholde denne lovgivning og skal deklarere koncentrationen af blyindhold i deres produkter.

IECEx / ATEX
ATEX er et EU-direktiv, der forvaltes af EU, hvorimod IECEx er en generel standard. Begge vedrører krav til udstyr beregnet til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. Leverandører skal sikre, at LINAKs aktuatorer til eksplosionsbeskyttede (Ex) industrier overholder både IECEx-standarden og ATEX-direktivet.

UL
LINAKs leverandører er (hvis det er relevant) ansvarlige for at sikre, at alle komponenter og materialer, der skal UL-godkendes i henhold til LINAKs specifikationer, følger UL's retningslinjer samt for at foretage alle krævede registreringer.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os