Nulstil søgning

Bordet kan kun køre nedad

Bordet skal initialiseres.

Følg fremgangsmåden i videoen.

Bordet kan slet ikke køre

Kontroller: Er kontrolboksen tilsluttet til strøm?
Prøv/Mulig løsning Tilslut en lampe eller lignende til strømstikket for at kontrollere, at det virker. 

Kontroller: Er alle stik korrekt sat i på kontrolboksen og søjlerne?
Prøv/Mulig løsning Kontroller alle stik og tilslutninger. 

Kontroller: Er der synlige skader på kabler, betjening, kontrolboks eller søjler?
Prøv/Mulig løsning Beskadigede dele skal udskiftes. Kontakt leverandøren af bordet. 

Bordet kan ikke køres helt op. Standser altid i samme position

Systemet har sat en ny stopposition.

For at slette positionen skal bordet initialiseres igen. Følg fremgangsmåden i videoen.

Design et system med kombinationen af TD4 Advanced og CBH Advanced

Sådan forbinder du et system med TD4 Advanced og CBH Advanced

Systemet består af:
1 stk. TD4 Advanced
1 stk. Switch Mode Power Supply
1 stk. CBH Advanced
1 stk. 2-polet strømkabel
1 stk. serielt kabel
1 stk. Bluetooth® håndbetjening
Single aktuator(er)
2 stk. skruer

 1. Anbring CBH Advanced på TD4 Advanced og fastgør enheden med to skruer
 2. Tilslut det serielle kabel til TD4 Advanced og kanal A1 på CBH Advanced
 3. Tilslut det 2-polede strømkabel til TD4 Advanced og kanal DC på CBH Advanced
 4. Tilslut SMPS til TD4 Advanced
 5. Tilslut single aktuatorerne til kanal 1 og 2 til styring af for eksempel nakkestøtte og fodstøtte.
 6. Efter behov kan massagemotorer tilsluttes til kanal 3A og 3B
 7. Tilslut til strøm
 8. Foretag parring af håndbetjeningen (tryk på de to øverste knapper samtidig)
 9. Systemet er nu klar til opsætning

Desk Control™ App - Tilslutning af Bluetooth® adapter til app

Tilslut Bluetooth® (BLE2LIN) adapteren til kontrolboksen. 
Adapteren blinker blåt.

Åbn den downloadede Desk Control™ app, og etabler tilslutning til bordet. 
Du finder bordet i listen “Borde i nærheden” i appen.

Følg startvejledningen i appen.

Desk Control™ App - Indstillingsmenuen

Sådan ændrer du dine foretrukne indstillinger
Du kan overskrive de aktuelle foretrukne indstillinger eller gemme nye indstillinger.

Typer af påmindelser
Vælg, hvordan du vil få påmindelser om at stå op. Klik på knapperne for at aktivere/deaktivere påmindelser på mobilenhed eller lyssignal på bordpanelet.

Vælg navn på bordet
Du kan navngive dit bord for lettere at kunne finde det og tilslutte til det. Skriv navnet på dit bord. Gå tilbage til menuen, og gem.

Indstilling af bordhøjde
Hvis bordhøjden ikke vises korrekt, kan du rette den manuelt. Du kan også skifte mellem cm og inches.

Jeg bruger kun dette bord
Hvis du vil bruge dine personlige indstillinger på flere borde, skal du vælge "No". Herefter bruger andre borde automatisk dine personlige indstillinger via appen.

Automatisk kørsel
Betjeninger med funktionen automatisk kørsel (kun “komplette versioner”) kan benytte automatisk kørsel ved skift mellem foretrukne indstillinger.

Vælg sprog
Vælg dit foretrukne sprog til appen.

Fordele ved at skifte arbejdsstilling
Læs mere om, hvorfor det er sundt for dig at skifte mellem at sidde og stå.

Vilkår og betingelser
Læs vilkår og betingelser for brug af appen.

Om
Læs mere om vores app og de mange funktioner. Klik på linkene for at læse mere om produktet, hvordan du bruger bordet optimalt - og om vores support.

Desk Control™ App - Kom godt i gang

Tænd Bluetooth® på din mobilenhed. Åbn Desk Control™ App. Vælg dit bord, og klik på “Connect”.

For at justere bordet manuelt holdes pil op eller ned inde.

Desk Control™ App - Sådan aktiverer og bruger du automatisk kørsel

Hvis din betjening understøtter automatisk kørsel (kun "komplette versioner"), kan du aktivere funktionen i appen.

Sådan aktiverer du funktionen Automatisk kørsel
Gå til "Settings". Vælg "Automatic Drive".

Tryk på knapperne for op og ned, og accepter brugervilkårene.

Sådan bruger du funktionen Automatisk kørsel
Gå ind under "Control", og vælg din foretrukne indstilling. 
Hvis du har gemt to eller flere foretrukne indstillinger, kan bordet nu køre automatisk mellem indstillingerne.

Desk Control™ App - Sådan gemmer du dine foretrukne indstillinger

Gem den aktuelle indstilling
Tryk på "stjerne"-knappen Vælg "Save". Indstillingen er nu gemt og vises på knappen.

Sådan gemmer du op til 4 foretrukne indstillinger
Kør bordet til den ønskede højde (brug pilene i appen eller på bordpanelet). Gem indstillingen.

Kør bordet til en foretrukken indstilling
Tryk og hold hukommelsesknappen, indtil den gemte indstilling nås.

Automatisk justering og foretrukne positioner
(Hvis dit bordpanel understøtter automatisk justering, og funktionen er aktiveret)
Tryk på knappen for en ønsket indstilling én gang. Bordet kører automatisk til den valgte indstilling.

Sådan ændrer du foretrukne indstillinger
Gå til Indstillinger. Vælg "Change favourite positions". Klik på den indstilling, du ønsker at ændre. Indstil bordets højde, og klik på "Save position".

Desk Control™ App - Sådan sætter du mål og aktiverer påmindelser om at stå op

Sæt mål for at stå op
Gå til afsnittet “You”, og vælg dit mål. Du kan vælge mellem 3 fordefinerede intervalindstillinger for sidde/stå eller fastlægge din helt egen.

Sæt individuelle mål
Klik på knappen indstillinger i afsnittet "Your goal". Brug pilene for at indstille intervaller for at sidde og stå. Du gemmer indstillingerne ved at klikke på "Færdig" og "Gem".

Vælg, hvordan du vil have påmindelser
Du kan få påmindelser som notifikationer på din mobilenhed og/eller som lyssignal i bordpanelet.

Gå til "Settings". Vælg "Ways to be reminded". Klik på knapperne for at aktivere/deaktivere notifikationer.
Du kan se et eksempel ved at klikke på "Try it out".

Desk Frame 1: Sådan samler du et kontorbord

Desk Frame 1: Sådan samler du et kontorbord
Se hvor nemt det er at samle et kontorbordsstel med en LINAK® Desk Frame 1-løsning. 

Det er et sæt bestående af tre færdigpakkede kasser, der indeholder alt, du behøver for at samle et kontorbordsstel: Kick & Click™ (topramme), DL SetPack (bestående af to løftesøjler, en betjening, en kontrolboks og kabler) og DL Fødder.

 

Bordbetjening DPG1M - Initialisering og indstilling af bordet

Bordet nulstilles ved at køre ned og holde betjeningen inde, indtil indstillingen er foretaget.

Bordet justeres ved at vippe betjeningen ned for at køre bordet ned, og op for at køre bordet op.

Bordbetjening DPG1M - tilslutning til app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. 
LED-lyset blinker blåt.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet.
Find dit bord på listen “Borde i nærheden”.

LED-lyset blinker blåt, når tilslutning er etableret.

Følg startvejledningen i appen.

Bordbetjening DPG1M - Nulstilling af betjeningen

Der er tre muligheder ved nulstilling:

 1. Nulstil indstillinger i hukommelse
  Tryk og hold knappen med "stjernesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 2. Nulstilling af LED-påmindelse
  Tryk og hold knappen med "klokkesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 3. Gendan fabriksindstillinger
  Tryk og hold knapperne med "klokkesymbol" og "stjernesymbol" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 

Bordbetjening DPG1M - Sådan bruger du hukommelsen og automatisk kørsel

For at gemme en indstilling i hukommelsen køres bordet til den ønskede position.
Tryk på "stjerne" i 2 sekunder.
Lyset blinker hvidt og lyser konstant, når indstillingen er gemt.

Vip og hold for at køre til en indstilling, der er gemt i hukommelsen.

Automatisk kørsel mellem to hukommelsesindstillinger
(Hvis betjeningen understøtter automatisk kørsel)

Aktiver automatisk kørsel i Desk Control™ App.
Tryk på betjeningen to gange i den retning, du ønsker at køre bordet.
Bordet kører automatisk til den gemte position.

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder, indtil lyset blinker rødt, for at nulstille alle indstillinger i hukommelsen.

 

Desk Panel DPG1M - Sådan bruger du LED-påmindelse

Lysstriben virker som en påmindelse, når det er tid til at stå op. 

Grøn = OK
Orange = tid til at stå op

Sæt individuelle mål, eller deaktiver påmindelse
Standardindstilling er en påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.

Sæt dine egne mål
Interval 1: Påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.
Interval 2: Påmindelse, når du har siddet i 50 minutter.
Interval 3: Påmindelse, når du har siddet i 45 minutter.
Interval 4: Deaktiver påmindelse

Skift interval ved at trykke på knappen med symbolet for “klokke”.

Nulstilling af LED
Tryk og hold knappen med "klokkesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.

 

Displayet på bordbetjening DPT viser kun en streg (-) og virker ikke

DPT er låst, når det ikke er i brug, for at forhindre, at bordet kører ved en fejl.

Lås DPT op ved at følge fremgangsmåden i videoen.

Displayet på bordbetjeningen viser fejlkode E01 i stedet for højden

Bordet kan ikke køre op, hvis det ikke er blevet initialiseret.

Hvis displayet viser fejlkode 01, skal bordet initialiseres.

Sådan initialiseres bordet:

 1. Hold knappen inde, og kør til laveste position. Hold knappen inde, til bordet standser helt.
 2. Tryk på knappen for nedad igen, og hold knappen inde, til bordet standser helt. Nu kan bordet køre opad.

Bordbetjening DPT - Displayet viser fejlkode ‘E01’ i stedet for højde

Bordet kan ikke køres op, hvis det ikke er blevet initialiseret.

Hvis displayet viser fejlkode 'E01', er bordet ikke blevet initialiseret.

Sådan initialiseres bordet:

 1. Tryk på knappen, og kør bordet helt ned. Hold knappen inde, til bordet standser helt.
 2. Tryk på knappen for nedad igen, og hold knappen inde, til bordet standser helt. Nu kan bordet køre opad.

DP1C og DPT - højden på displayet er ikke korrekt

Du ændrer højden i displayet til den korrekte højde for bordet ved at følge den fremgangsmåde, vi viser i videoen, og som er beskrevet herunder.

Sådan indstiller du højden på dit bord (DP1C og DPT)

Mål den faktiske højde på dit bord – fra gulvet til overkanten af bordpladen.

 1. Tryk på ‘S’, og hold knappen inde, indtil displayet viser et ‘S’
 2. Mens ‘S’ holdes inde, bruges op- og ned-tasten til at ændre tallet til den faktiske højde

DPF1C - højden på displayet er ikke korrekt

Du ændrer højden på displayet til bordets faktiske højde ved at følge den fremgangsmåde, vi viser i videoen, og som er beskrevet i teksten herunder.

Sådan indstiller du højden på dit bord

Mål den faktiske højde på dit bord – fra gulvet til overkanten af bordpladen.

Indstil højden:

 1. Tryk op- og ned-tasten ind samtidig.
 2. Et tal vises på displayet.
 3. Brug op- eller nedtasten til at ændre tallet til den faktiske højde.

DPG – Sådan gemmer du op til 4 indstillinger i hukommelsen, og sådan nulstilles hukommelsen

DPG med display kan gemme 4 indstillinger i hukommelsen. 

Kør op eller ned til den ønskede bordhøjde, og tryk på "stjerne", indtil displayet viser enten "Stjerne 3" eller "Stjerne 4". Slip knappen. 

En indstilling gemmes ved at holde "stjerne" inde i 2 sekunder. Lyset blinker hvidt, og lyser stabilt, når indstillingen er gemt.

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder for at nulstille alle gemte indstillinger. Lyset blinker rødt imens.

DPG - Indstil korrekt bordhøjde Skift mellem inches og cm.

Indstil korrekt skrivebordhøjde: 
Hvis den højde, der vises i displayet, ikke svarer til bordets faktiske højde, kan den korrigeres.

Mål bordhøjden fra gulvet til overkanten af bordpladen. Tryk på “klokke” og Bluetooth®  knappen i 5 sekunder. Når displayet begynder at blinke, vippes panelet opad, hvis tallet er for lavt, og nedad, hvis tallet er for højt. 

Skift mellem cm og inches:
Skift mellem cm og inches ved at holde “stjerne” og Bluetooth® knappen inde i 5 sekunder. Når displayet blinker, vippes panelet op eller ned, og enheden ændres.

DPG - Nulstil indstillinger

Der er tre muligheder ved nulstilling:

 • Nulstil indstillinger i hukommelse
 • Nulstil påmindelse med lysstribe
 • Gendan fabriksindstillinger

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder for at nulstille alle indstillinger i hukommelsen. Lyset blinker rødt imens.

Tryk og hold "klokke" inde i 8 sekunder for at nulstille påmindelse med lysstribe. Lyset blinker rødt imens.

Gendan fabriksindstillinger: 
Tryk og hold "klokke" og "stjerne" inde i 8 sekunder for at gendanne fabriksindstillinger. Lyset blinker rødt imens.

DPG - Påmindelse med lysstribe

Lysstriben virker som en påmindelse, når det er tid til at stå op. 
Grøn = OK 
Orange = tid til at stå op

Standardindstillingen er at sidde ned i 55 minutter 
Tryk på "klokke" for at få vist det indstillede interval.
 
Sådan ændrer du interval eller vælger indstillingen "OFF". 

Du kan ændre interval ved at skifte mellem de 4 indstillinger.

Interval 1: Påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.

Interval 2: Påmindelse, når du har siddet i 50 minutter.

Interval 3: Påmindelse, når du har siddet i 45 minutter.

Interval 4: OFF - eller deaktivering af funktionen.

Sådan nulstiller du påmindelse med lysstribe.

Tryk og hold "klokke" inde i 8 sekunder for at nulstille påmindelse med lysstribe. Lyset blinker rødt imens. 

DPG - Sådan bruges hukommelsen

For at gemme en indstilling i hukommelsen køres bordet til den ønskede position.
Tryk på "stjerne" i 2 sekunder. 
Lyset blinker hvidt og lyser permanent, når indstillingen er gemt.

Vip og hold for at køre til en indstilling, der er gemt i hukommelsen.

Hvis DPG kan køre automatisk, trykkes to gange på DPG i den retning, du ønsker at justere bordet. DPG standser ved den første gemte indstilling i den valgte retning. 

 

DPG - Sådan nulstilles og justeres bordet

Bordet nulstilles ved at køre ned og holde hældningen, indtil indstillingen er foretaget.

Bordet justeres ved at vippe panelet ned for at køre bordet ned, og op for at køre bordet op.

DPG - Sammenkobling med en app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. Lysbjælken blinker blåt. Displayet viser bordets ID.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet. Find det korrekte ID på listen over "borde i nærheden". 

Følg vejledningen i appen.

Find den rigtige app til din elevationsseng

Bed Control App er tilgængelig i både App Store og Google Play. Du finder den rigtige app, ved at vælge den, der hedder ”Bed Control” med følgende app ikon:

Bed control app icon

Download Bed Control App til iOS.
Apple Store

Download Bed Control App til Android.
Google Play

Forbind din elevationsseng med Bed Control appen

Når du har fundet LINAK Bed Control appen (læs her hvordan), kan du forbinde sengen og appen. Start med tage strømkablet ud af motoren under sengen. Vent 1 minut og sæt det i igen. Motoren er nu i parringstilstand i 3 minutter, hvilket kan ses ved, at lyset under sengen blinker. Tænd for Bluetooth på din smartphone/tablet og åben appen. Der vises nu en liste over tidligere forbundne enheder og enheder i parringstilstand. Vælg din motor på listen – appen og sengen er nu parret.

HC40 Advanced - Brugsvejledning

Navigation på HC40 Advanced håndbetjening

HC40 er designet med en multifunktionsknap med 5 valgmuligheder: Fire pile og en "vælg" knap med et flueben. Du bruger pilene til at navigere rundt i menuerne, og du bekræfter med fluebensknappen.

Prikkerne i kanten af displayet viser, at der er flere valgmuligheder.

Den øverste række knapper henviser til teksten i displayet.

Sengen justeres med pilene op og ned på det tilsvarende skærmbillede.

Brug pilene til højre og venstre til at navigere til andre funktioner i menuerne, for eksempel "GEM FAVORIT", "MASSAGE" OG "MIN SENG".

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Kom godt i gang

Kom godt i gang med HC40 TWIST™ Advanced og HC40 FRAME™ Advanced

Første gang du tager betjeningen i brug, skal du indstille tiden. Dette gøres således:

 1. Indstil timer med pilene op og ned. 
 2. Gå til minutter med pilene til højre og venstre, og indstil minutter med pilene op og ned.
 3. Tryk på "GEM".

Indstilling af dag:

 1. Skift mellem ugedagene med pilene til højre og venstre.
 2. Tryk på "GEM".

Du kommer nu til forskærmen. Hvis der vises pile på displayet, er indstillingerne korrekt gemt.

Hvis det ikke er tilfældet, indstilles sengen til parringstilstand ved at slutte systemet til strøm og trykke knappen øverst til venstre og knappen øverst til højre ind samtidig.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan aktiverer/deaktiverer du børnesikringen

Lær, hvordan du aktiverer/deaktiverer børnesikringen på HC40 FRAME™ Advanced og HC40 TWIST™ Advanced.

Tag håndbetjeningen, og aktiver skærmen ved at trykke på en vilkårlig knap.

Aktivering af børnesikring

 1. Gå til menuen "MIN SENG", og vælg "BØRNESIKRING".
 2. Tryk vælg for at aktivere børnesikring.
 3. Du får vist en meddelelse om den funktion, du er ved at aktivere.
 4. Bekræft valget ved at trykke "OK" med den øverste knap til højre. Ikonet skifter til grønt og "Til".

Aktivering af børnesikring vises med et ikon, der angiver en lås øverst på pauseskærmen.

Oplåsning af håndbetjening

 1. Når håndbetjeningen er låst, trykkes på en vilkårlig knap, mens pauseskærmen vises, og en vejledning forklarer, hvordan du låser enheden op.
 2. Tryk og hold  knapperne med pil til venstre og pil til højre inde samtidig i 3 sekunder.
 3. Håndbetjeningen er nu låst op, og låses igen, når håndbetjeningen har været inaktiv i et givet tidsrum.

For at deaktivere børnesikring skal du gentage processen til aktivering af børnesikring, som er beskrevet herover.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan betjener du massagefunktionen

Bemærk!
Massagefunktionen og menuen er kun tilgængelig i systemer med massagefunktion.

Læs her, hvordan du styrer massagefunktionen på HC40 FRAME™ Advanced og HC40 TWIST™ Advanced håndbetjeningerne til elevationssenge.

Massagefunktionensmenu findes på hovedskærmbilledet. Brug pilene til at navigere til højre eller venstre i menuen, til du kommer til skærmbillederne for massagefunktionen. De to skærmbilleder hedder "MASSAGE RYG" og "MASSAGE BEN".

På skærmbilledet har du mulighed for:

At indstille tiden

 1. Tryk på den øverste venstre knap (TIMER) for at indstille tid for massagefunktionen.
 2. Brug pilene op og ned til at vælge antal minutter.
 3. Tryk på den øverste højre knap (GEM) for at gemme dit valg og starte massagefunktionen.

Skifte massagefunktion

 1. Tryk på den midterste knap i øverste række (MODE) for at skifte massagefunktion.
 2. En grøn cirkel vises, og massagefunktion er nu skiftet.
 3. Gentag for at skifte mellem flere tilgængelige indstillingsvalg.

Aktivere/deaktivere massagefunktionen

 1. Tryk på den øverste højre knap for at tænde og slukke for massagefunktionen.

Justere styrken

 1. Brug pilen op til at justere massagefunktionens styrke opad.
 2. Brug pilen ned til at justere massagefunktionens styrke nedad.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan gemmer du dine foretrukne indstillinger

Sådan gemmer du foretrukne indstillinger på HC40 TWIST™ Advanced og HC40 FRAME™ Advanced

 1. Kør sengen til den ønskede position.
 2. Gå til skærmbilledet "GEM FAVORIT", og tryk på "GEM".
 3. Vælg en af favoritpositionerne, og tryk på fluebensknappen.
 4. Den aktuelle position er nu gemt og vises på hovedmenuen.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan gemmer du genveje

Sådan gemmer du genveje på HC40 Advanced

 1. Gå til menuen "MIN SENG".
 2. Rul ned til bjælken "GENVEJE", og vælg med fluebensknappen.     
 3. Vælg en af de tre genveje     
 4. Vælg den funktion, der skal gemmes under den valgte genvej     
 5. Genvejen er gemt og kan nås fra forskærmen.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan gendanner du fabriksindstillinger på håndbetjeningen

Sådan gendanner du fabriksindstillinger på HC40 Advanced håndbetjening til elevationssenge.

 1. Gå til menuen "MIN SENG".
 2. Gå til "OM" og tryk og vælg.
 3. Vælg "NULSTIL" med den øverste knap i midten.
 4. Bekræft ved at vælge "JA".
 5. HC40 genstartes, og fabriksindstillinger er gendannet.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.com/HC40

HC40 Advanced - Sådan indstiller og stopper du en lydløs alarm

Bemærk!
Alarmmenuen er kun tilgængelig i systemer med massagefunktion. Når alarmen starter, aktiverer den massagefunktionen, så du bliver vækket helt uden lyd.

Læs her, hvordan du indstiller og stopper den lydløse alarm på HC40 FRAME™ Advanced og HC40 TWIST™ Advanced håndbetjeningen til elevationssenge.

Indstilling af alarm:
Tag håndbetjeningen og aktiver skærmen ved at trykke på en vilkårlig knap.

 1. Gå til menuen "MIN SENG".
 2. Brug knapperne op og ned til at navigere til menuen "ALARMER".
 3. Menuen indeholder som standard tre alarmer.
 4. Vælg den alarm, du ønsker at aktivere. Ikonet skifter til grønt, og et alarmsymbol vises.
 5. Tryk på knappen i midten af øverste række (ÆNDRE) for at redigere det tidspunkt, hvor alarmen skal begynde.
 6. Indstil tiden med knapperne op og ned på tastaturet.
 7. Tryk på den øverste højre knap (GEM) for at gemme tidspunktet.
 8. Alarmen er indstillet.

Stop alarmen
Når alarmen starter, aktiverer den massagefunktionen i den seneste indstilling, og skærmen viser en klokke.

 1. Stop alarmen: Tryk på den øverste højre knap.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan indtaster du dit navn og får notifikationer

Læs her, hvordan du kan indtaste dit navn og få notifikationer på HC40 FRAME™ Advanced og HC40 TWIST™ Advanced håndbetjeninger til elevationssenge.

Tag håndbetjeningen, og aktiver skærmen ved at trykke på en vilkårlig knap.

 1. Naviger til og vælg menuen "MIN SENG"
 2. Vælg bjælken "MIG".
 3. Vælg "ÆNDRE" (tryk på tredje knap i øverste række)
 4. Tryk dig gennem alfabetet med pilene til højre og venstre, og vælg bogstaverne med fluebensknappen. 
 5. Vælg "SLET" (første knap i øverste række) for at slette et tegn.
 6. Vælg "SPACE" (anden knap i øverste række) for at indsætte et mellemrum.
 7. Vælg "GEM" (tredje knap i øverste række) for at gemme navnet.
 8. Resultat: HC40 sender notifikationer til brugeren med faste mellemrum for at give brugeren en personlig oplevelse. 

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 Advanced - Sådan tænder/slukker du lommelygten

Lær, hvordan du tænder/slukker lommelygten bag på HC40 FRAME™ Advanced og HC40 TWIST™ Advanced.

 1. Tag håndbetjeningen, og aktiver skærmen ved at trykke på en vilkårlig knap.
 2. Ryst håndbetjeningen to gange til siden for at tænde lommelygten.
 3. Du slukker den ved at ryste håndbetjeningen to gange igen.

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.dk/HC40

HC40 FRAME™ - Udskiftning af batterier

Sådan skifter du batterierne i HC40 FRAME™ håndbetjening

 1. Åbn batteridækslet ved at trykke på knappen i den ovale bue i bunden.
 2. Batteridækslet springer op og er nemt at tage af.
 3. Skift de 2 AAA-batterier.
 4. Sæt batteridækslet på igen ved at sætte underkanten i og trykke øverst på dækslet. 

Du kan læse mere om HC40 serien på: www.linak.com/HC40

Initialisering af single aktuatorsystem til senge

Sådan initialiserer du et single aktuatorsystem

 1. Tilslutning til strøm
 2. Aktuatorerne skal være i inderste position
 3. Tryk på knappen "ned" på aktuatorens håndbetjening i ca. 5 sekunder
 4. Aktuatoren aktiveres og kan nu køres ud
 5. Gentag for hver aktuator ved at trykke på den tilsvarende "ned"-knap på håndbetjeningen
 6. Aktuatorsystemet er nu initialiseret

Kick & Click - så let skiller du kontorbordet ad

Denne video viser, hvordan et kontorbord med LINAK Kick & Click™ nemt skilles ad. Det er hurtigt, enkelt og intuitivt.
Hvis du har spørgsmål, når bordet skal skilles ad, kan du se i Kick & Click brugsvejledningen eller kontakte din lokale LINAK salgsrepræsentant.

Kick & Click - så let samler du et kontorbord

Videoen viser, hvor let det er at samle et højdejusterbart skrivebord med Kick & Click™ system uden at bruge hverken skruer eller værktøj.
Hvis du har spørgsmål, når bordet skal samles, kan du se i Kick & Click brugsvejledningen eller kontakte din lokale LINAK salgsrepræsentant.
Bemærk: fødder og bordplader leveres ikke af LINAK.

Køb en ny LINAK-betjening til din elevationsseng

Har du brug for en ny betjening til din seng, skal du kontakte den forhandler, som du oprindelig købte sengen af. Det gælder, hvad end den er blevet væk, gået i stykker eller batteriet er dødt. Forhandleren kan hjælpe dig med at bestille en ny – LINAK sælger desværre ikke reservedele direkte til sengeejeren. 

LINAK betjening til elevationsseng virker ikke

Hvis du oplever problemer med betjeningen til din seng, skal du kontakte den forhandler, som du købte sengen af – de kan hjælpe dig med at bestille en ny. LINAK sælger desværre ikke reservedele direkte til sengeejeren. 

Mekanisk nødsænkning af TWINDRIVE TD4

Videoen forklarer den innovative mekaniske nødsænkefunktion i TWINDRIVE TD4.

Min RF-fjernbetjening til sengen fungerer ikke

Fjernbetjeningen skal sættes op til TWINDRIVE TD1 280 (hukommelse) under sengen.

Følg fremgangsmåden i videoen eller følgende trin:

 1. Tryk på resetknappen på RFR-boksen på TD1.
 2. Hold resetknappen inde, og tryk samtidig på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen. Hvis der er flere fjernbetjeninger, holdes resetknappen inde, mens der samtidig trykkes på en vilkårlig knap på den anden fjernbetjening.
 3. Sengen er klar til brug.

Min sengs hovedende kan ikke finde den korrekte indstilling i hukommelsen

Aktuatoren, der justerer hovedgærdet, skal initialiseres. Følg fremgangsmåden i videoen eller følgende trin:

Parallelkørsel med TD4 Advanced

Sådan tilslutter du et TD4 Advanced system og bruger parallelkørsel

Systemet består af:
2 stk. TD4 Advanced
2 stk. Switch Mode Power Supply
1 stk. serielt kabel
1 stk. Bluetooth® håndbetjening 

 1. Tilslut de 2 SMPS til de 2 TD4 Advanced
 2. Brug et serielt kabel til at forbinde de to TD4 Advanced
 3. Tilslut begge aktuatorer til strøm
 4. Foretag parring af håndbetjening
 5. TD4 systemet er nu indstillet til parallelkørsel, når du bruger håndbetjeningen

Parring af Bed Control App med et TD4 system

Parring af Bed Control App med et TD4 system

 1. Find Bed Control App i App Store, og download appen
 2. Åbn Bed Control App
 3. Kontroller, at systemet er i parringstilstand
 4. Vælg din seng på listen, og tilslut
 5. Et langt blink indikerer, at parring er foretaget
 6. Gennemgå opstartsproceduren
 7. Vælg funktioner til din seng, og færdiggør opsætningen
 8. Systemet er nu parret og klart til brug
 9. Vent fem sekunder, fra du foretager én indstilling af sengen med håndbetjeningen, til du foretager den næste

Parring af håndbetjeninger med CBH Advanced systemet med Bluetooth® Adapter

Sådan parres håndbetjeninger til et system med CBH Advanced og Bluetooth® Adapter

 1. Tilslut til strøm 
 2. Bluetooth® Adapteren blinker i 3 minutter for at angive parringstilstand
 3. For at foretage parring af en håndbetjening trykkes på de to øverste knapper, mens adapteren blinker
 4. Et langt blink indikerer, at parring er foretaget
 5. Alle LINAK håndbetjeninger parres ved at trykke på de to øverste knapper

Sådan foretages parring af en håndbetjening senere

 1. Start parringstilstand igen
 2. Tag enheden fra strømtilslutning, og vent 10 sekunder
 3. Tilslut til strøm
 4. Bluetooth ® Adapteren blinker i 3 minutter for at angive parringstilstand
 5. Gentag parringsproceduren for den anden håndbetjening
 6. Systemet er nu parret og klart til brug
 

Parring af LINAK Bed Control App med et CBH Advanced aktuatorsystem

Sådan foretager du parring af Bed Control App med et CBH Advanced system

 1. Find Bed Control App i App Store, og download appen
 2. Åbn Bed Control App
 3. Kontroller, at systemet er i parringstilstand
 4. Vælg din seng på listen, og tilslut
 5. Et langt blink indikerer, at parring er foretaget
 6. Gennemgå opstartsproceduren
 7. Vælg funktioner til din seng, og færdiggør opsætningen
 8. Systemet er nu parret og klart til brug
 9. Vent fem sekunder, fra du foretager én indstilling af sengen med håndbetjeningen, til du foretager den næste

Parring med TWINDRIVE TD4

Med TWINDRIVE TD4 er det let at parre en kontrolenhed eller mobilenhed med LINAK Bed Control appen.

Sådan bruges TD1 280 SMPS kabelaflastning

Ved at bruge kabelaflastning undgår man, at kabelstikket trækkes ud af TD1 280 SMPS og deraf følgende fejlfunktion eller skade på stikket og PCB-enheden.

Sådan bruges kabelaflastning - se videoen.

Sådan bruges TD1 kabelaflastning

Ved at bruge kabelaflastning undgår man, at kabelstikket trækkes ud af TD1 og deraf følgende fejlfunktion eller skade på stikket og PCB-enheden.

Sådan bruges kabelaflastning - se videoen.

Sådan bruges TD3 kabelaflastning

Ved at bruge kabelaflastning undgår man, at strømstikket trækkes ud af TD3 og deraf følgende fejlfunktion.

Sådan bruges kabelaflastning - se videoen.

Kontroller: Er der synlige skader på kablerne?
Prøv/Mulig løsning: Beskadigede dele skal udskiftes. Kontakt leverandøren af sengen.

Sådan gemmer du indstillinger i sengens håndbetjenings hukommelse

Sådan gemmer du indstillinger i håndbetjeningens hukommelse

 1. Juster sengen til den ønskede indstilling
 2. Tryk på S, og vælg det tal, du ønsker at gemme indstillingen under
 3. Nu er indstillingen gemt
 4. Når du senere vil køre sengen til den samme indstilling, skal du ganske enkelt holde det tal inde, som du brugte til at gemme indstillingen under

Sådan gemmes en indstilling i bordets hukommelse

Din foretrukne indstilling til at sidde og stå kan gemmes i hukommelsen. Følg fremgangsmåden i videoen eller vejledningen herunder.

Sådan gemmes en indstilling i hukommelsen

 1. Kør bordet til den højde, du ønsker at gemme
 2. Tryk på "S" og derefter hukommelsesknappen

Positionen er nu gemt.

For at indstille bordet til den gemte position trykkes på hukommelsesknappen, indtil den gemte position nås.

Sådan initialiseres bordet

Bordet kan ikke køre op, hvis det ikke er blevet initialiseret.

Hvis displayet viser fejlkode 01, skal bordet initialiseres.

Sådan initialiseres skrivebordet:

 1. Hold knappen inde, og kør til laveste position. Hold knappen inde, til bordet standser helt.
 2. Tryk på knappen for nedad igen, og hold knappen inde, til bordet standser helt.

Nu kan bordet køre opad.

Samling af et LINAK single aktuatorsystem med massagemotorer

Sådan samler du et single aktuatorsystem med massagemotorer

Systemet består af:
Single aktuator(er)
Massagemotor(er)
1 stk. Switch Mode Power Supply
1 stk. CBH Advanced
1 stk. Bluetooth® håndbetjening
1 stk. Bluetooth® Adapter

 1. Tilslut single aktuatorerne til kanal 1 og 2 til styring af for eksempel ryglæn og benstøtte.
 2. Tilslut massagemotorerne til kanal 3A og 3B
 3. Tilslut det 2-polede strømkabel til CBH Advanced
 4. Tilslut kablets anden ende til SMPS, og tilslut strømledningen
 5. Tilslut til strøm
 6. Tilslut Bluetooth® Adapteren til CBH Advanced
 7. Parring af håndbetjening
 8. Systemet er nu parret og klart til brug

Samling af et single aktuatorsystem til senge

Sådan samler du et single aktuatorsystem

Systemet består af:
Single aktuator(er)
1 stk. Switch Mode Power Supply
1 stk. CBH Advanced
1 stk. Bluetooth® håndbetjening
1 stk. Bluetooth® Adapter

 1. Tilslut single aktuatorerne til kanal 1 og 2 til styring af for eksempel ryglæn og benstøtte. (Med CBH Advanced, der har 3 kanaler, kan den tredje kanal også bruges til en aktuator)
 2. Tilslut DC-kablet til CBH Advanced
 3. Tilslut Bluetooth® Adapteren til CBH Advanced
 4. Tilslut til strøm
 5. Foretag parring af håndbetjeningen (tryk på de to øverste knapper samtidig)
 6. Systemet er nu klar til opsætning

Sengens hovedende virker ikke, kan ikke køre tilbage

Aktuatoren, der justerer hovedenden, skal initialiseres. Følg fremgangsmåden i videoen eller følgende trin:

TD3 og LA27 - sådan initialiserer du motorsystemet

 1. Tryk på knappen for nedad på aktuatoren.
 2. Kør aktuatoren ind, indtil den er nået inderste position og stopper helt
 3. Slip knappen på fjernbetjeningen.
 4. Tryk igen på nedknappen på aktuatoren, og hold den inde i ca. 5 sekunder.
 5. Nu kan aktuatoren køres ud igen.

Systemet er nu blevet initialiseret

Simultankørsel med TD4 Standard

Sådan foretager du opsætning af en dobbeltseng til simultankørsel med TD4 Standard

Systemet består af:
2 stk. TD4 Standard
2 stk. strømledninger
1 stk. Bluetooth® håndbetjening

 1. Tilslut de to TD4 dobbeltaktuatorer til strøm
 2. Lyset under sengen begynder at blinke på begge TD4 dobbeltaktuatorer for at angive parringstilstand
 3. Foretag parring af håndbetjeningen (tryk på de to øverste knapper samtidig)
 4. Et langt blink indikerer, at parring er foretaget
 5. Nu er begge TD4 Standard dobbeltaktuatorer parret med håndbetjeningen

Skift batteri i LINAK-betjening til elevationsseng

Alt efter, hvilken betjening du har, er der forskellige måder at gøre det på.

På nogle betjeninger er det desværre ikke muligt at skifte batteriet. Hvis dit batteri i disse betjeninger er løbet tør, må du erhverve dig en ny betjening. Dette gør du ved at henvende dig til den forhandler, du har købt sengen af. LINAK sælger desværre ikke reservedele direkte til sengeejeren.

TD1RF (med hukommelse) og LA27 - sådan initialiserer du motorsystemet

 1. Kør LA27 til yderste position (uden afbrydelse, til den standser)
 2. Slip knappen
 3. Kør LA27 til inderste position (uden afbrydelse, til den standser)
 4. Slip knappen

Systemet er nu blevet initialiseret

TD3 - sådan foretager du opsætning af Bluetooth fjernbetjening

 1. Tilslut Bluetooth adapteren til TD3, der er tilsluttet til strøm.
 2. Adapteren er nu i sammenkoblingstilstand. Det indikeres ved den blå, blinkende LED.
 3. Tag Bluetooth fjernbetjeningen, og tryk på ryglæn op og ned på samme tid. Lyset giver et langt blink og angiver, at fjernbetjeningen og aktuatoren er koblet sammen.

TD3 - sådan foretager du opsætning af fjernbetjening med radiofrekvens

 1. Tryk på resetknappen på TD3. Sengen kører i horisontal position. Hold knappen inde, indtil motoren stopper helt.
 2. Slip resetknappen.
 3. Tryk igen på resetknappen på TD3.
 4. Hold resetknappen inde, og tryk samtidig på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen.
 5. Hvis der er flere håndsæt, holdes resetknappen inde, mens der samtidig trykkes på en vilkårlig knap på den anden fjernbetjening.

Sengen er klar til brug.

TD4 - sådan foretager du opsætning af Bluetooth betjening

 1. Tilslut TD4 til strøm. Enheden går i sammenkoblingsfunktion.
 2. Adapteren er nu i tilslutningsfunktionen. Det viser lyset, der blinker under sengen.
 3. Tag Bluetooth fjernbetjeningen, og tryk på ryglæn op og ned på samme tid. Lyset giver et langt blink og angiver, at fjernbetjeningen og aktuatoren er koblet sammen.
 

Sengen fungerer slet ikke (TD1)

Kontroller: Er TWINDRIVE TD1 tilsluttet til strøm?
Prøv/Mulig løsning: Tilslut en lampe eller lignende til strømstikket for at kontrollere, at det virker.

Kontroller: Er alle stik på TWINDRIVE TD1 korrekt sat i?
Prøv/Mulig løsning: Kontroller alle stik og tilslutninger.

Kontroller: Er der synlige skader på kablerne?
Prøv/Mulig løsning: Beskadigede dele skal udskiftes. Kontakt leverandøren af sengen.

Sengen fungerer slet ikke (TD3)

Kontroller: Er TWINDRIVE TD3 tilsluttet til strøm?

Prøv/Mulig løsning Tilslut en lampe eller lignende til strømstikket for at kontrollere, at det virker.


Kontroller: Er alle stik på TWINDRIVE TD3 korrekt sat i? 

Prøv/Mulig løsning Kontroller alle stik og tilslutninger. Brug kabelaflastningen på TD3 for at sikre, at kablet ikke falder ud. Følg fremgangsmåden i videoen eller vejledningen herunder.

Reservedele

Spørgsmål vedrørende oplysninger om reservedele og erstatningsdele stilles direkte til udstyrsproducenten. 

Kontaktoplysninger fremgår sædvanligvis af fabrikantens mærkeseddel eller brugsvejledningen. LINAK leverer udelukkende til producenter. Vi tilbyder ikke teknisk support til slutbrugere eller servicevirksomheder.