Betjeninger

DPG med påmindelse

DPG1M, DPG1B og DPG1C er en serie af intuitive LINAK® betjeninger, der betjenes med et lille vip. De har alle trådløs forbindelse via Bluetooth®, hukommelse og påmindelsesfunktioner.

play-icon

DPG bordbetjeninger – designet til at skabe adfærd

DPG med påmindelse

DPG-betjeninger med påmindelse 
DPG med påmindelse er en serie af betjeninger bestående af modellerne DPG1M, DPG1B og DPG1C. Alle DPG-modeller aktiveres ved at vippe dem – en nem og intuitiv måde at justere bordet på, der ikke kræver, at brugeren flytter opmærksomheden fra arbejdet. Med DPG får du op til fire hukommelsespositioner, og du når positionerne ved at vippe betjeningen og køre med bordet, indtil det stopper ved den gemte position. 

Farver viser brugeren, at det er tid til at skifte stilling
De tre DPG-betjeninger har en integreret påmindelsesfunktion, der anvender farvet lys. Farven viser bordets aktuelle brugerstatus. Et farveskift minder brugeren om, at det er tid til at ændre stilling. Funktionen hjælper på den måde naturligt brugeren til at gøre det til en sund vane at skifte arbejdsstilling i løbet af dagen.

Kompatibel med Desk Control™ appen
DPG-betjeninger med påmindelsesfunktionen har indbygget Bluetooth®-forbindelse og kan derfor anvendes trådløst sammen med Desk Control appen. Appen giver brugeren mulighed for at holde styr på sin personlige statistik for brug af bordet via sin smartphone og få en notifikation, når det er tid til at stå op og arbejde. 

 

DPG1M - datablad

Læs databladet på nettet eller download det i PDF-format.

DPG1B - datablad

Læs databladet på nettet eller download det i PDF-format.

DPG1C - datablad

Læs databladet på nettet eller download det i PDF-format.

Brugervejledning til DPG betjening og Desk Control app

Brugervejledningen forklarer, hvordan du installerer, bruger og vedligeholder LINAK DESKLINE® produkterne.

DPG brugervejledning

I denne brugervejledning kan du læse om, hvordan du bruger serien af DPG-betjeninger til dit bord.

DESKLINE produktoversigt

Til alle typer borde, skranker eller diske, som medarbejderne benytter, giver en elektrisk aktuatorløsning mulighed for enkel og fleksibel højdejustering afpasset efter den enkelte person, og producenterne kan vinde konkurrencefordele og forbedre virksomhedens resultater.

Fokus på skriveborde

Kontorborde med elektrisk justering passer til dynamiske arbejdspladser og fremtidens arbejdsformer.

DPG bordbetjeninger - innovativ justering af kontorborde

Serien af intuitive betjeninger til borde er designet til at fremme sunde vaner, og de kan betjenes med et lille vip. De avancerede modeller kan give visuelle påmindelser om at sidde eller stå, og de er udstyret med hukommelsesfunktion til højdeindstilling, Bluetooth® og meget mere.

MOVE – Derfor gør hæve-/sænkeborde arbejdsdagen mere effektiv

Opnå et lavere sygefravær, og indret et moderne kontormiljø med elektriske hæve-/sænkeborde. En investering, der giver mening for både arbejdsgiver og medarbejdere.

Bordet kan kun køre nedad

Bordet skal initialiseres.

Følg fremgangsmåden i videoen.

Bordet kan slet ikke køre

Kontroller: Er kontrolboksen tilsluttet til strøm?
Prøv/Mulig løsning Tilslut en lampe eller lignende til strømstikket for at kontrollere, at det virker. 

Kontroller: Er alle stik korrekt sat i på kontrolboksen og søjlerne?
Prøv/Mulig løsning Kontroller alle stik og tilslutninger. 

Kontroller: Er der synlige skader på kabler, betjening, kontrolboks eller søjler?
Prøv/Mulig løsning Beskadigede dele skal udskiftes. Kontakt leverandøren af bordet. 

Bordbetjening DPG1M - Initialisering og indstilling af bordet

Bordet nulstilles ved at køre ned og holde betjeningen inde, indtil indstillingen er foretaget.

Bordet justeres ved at vippe betjeningen ned for at køre bordet ned, og op for at køre bordet op.

Bordbetjening DPG1M - tilslutning til app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. 
LED-lyset blinker blåt.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet.
Find dit bord på listen “Borde i nærheden”.

LED-lyset blinker blåt, når tilslutning er etableret.

Følg startvejledningen i appen.

Bordbetjening DPG1M - Nulstilling af betjeningen

Der er tre muligheder ved nulstilling:

 1. Nulstil indstillinger i hukommelse
  Tryk og hold knappen med "stjernesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 2. Nulstilling af LED-påmindelse
  Tryk og hold knappen med "klokkesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 3. Gendan fabriksindstillinger
  Tryk og hold knapperne med "klokkesymbol" og "stjernesymbol" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.
 

Bordbetjening DPG1M - Sådan bruger du hukommelsen og automatisk kørsel

For at gemme en indstilling i hukommelsen køres bordet til den ønskede position.
Tryk på "stjerne" i 2 sekunder.
Lyset blinker hvidt og lyser konstant, når indstillingen er gemt.

Vip og hold for at køre til en indstilling, der er gemt i hukommelsen.

Automatisk kørsel mellem to hukommelsesindstillinger
(Hvis betjeningen understøtter automatisk kørsel)

Aktiver automatisk kørsel i Desk Control™ App.
Tryk på betjeningen to gange i den retning, du ønsker at køre bordet.
Bordet kører automatisk til den gemte position.

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder, indtil lyset blinker rødt, for at nulstille alle indstillinger i hukommelsen.

 

Desk Panel DPG1M - Sådan bruger du LED-påmindelse

Lysstriben virker som en påmindelse, når det er tid til at stå op. 

Grøn = OK
Orange = tid til at stå op

Sæt individuelle mål, eller deaktiver påmindelse
Standardindstilling er en påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.

Sæt dine egne mål
Interval 1: Påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.
Interval 2: Påmindelse, når du har siddet i 50 minutter.
Interval 3: Påmindelse, når du har siddet i 45 minutter.
Interval 4: Deaktiver påmindelse

Skift interval ved at trykke på knappen med symbolet for “klokke”.

Nulstilling af LED
Tryk og hold knappen med "klokkesymbolet" inde i 8 sekunder, indtil LED-lyset blinker rødt.

 

DPG - Sådan nulstilles og justeres bordet

Bordet nulstilles ved at køre ned og holde hældningen, indtil indstillingen er foretaget.

Bordet justeres ved at vippe panelet ned for at køre bordet ned, og op for at køre bordet op.

DPG - Sammenkobling med en app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. Lysbjælken blinker blåt. Displayet viser bordets ID.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet. Find det korrekte ID på listen over "borde i nærheden". 

Følg vejledningen i appen.

DPG – Sådan gemmer du op til 4 indstillinger i hukommelsen, og sådan nulstilles hukommelsen

DPG med display kan gemme 4 indstillinger i hukommelsen. 

Kør op eller ned til den ønskede bordhøjde, og tryk på "stjerne", indtil displayet viser enten "Stjerne 3" eller "Stjerne 4". Slip knappen. 

En indstilling gemmes ved at holde "stjerne" inde i 2 sekunder. Lyset blinker hvidt, og lyser stabilt, når indstillingen er gemt.

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder for at nulstille alle gemte indstillinger. Lyset blinker rødt imens.

DPG - Sådan bruges hukommelsen

For at gemme en indstilling i hukommelsen køres bordet til den ønskede position.
Tryk på "stjerne" i 2 sekunder. 
Lyset blinker hvidt og lyser permanent, når indstillingen er gemt.

Vip og hold for at køre til en indstilling, der er gemt i hukommelsen.

Hvis DPG kan køre automatisk, trykkes to gange på DPG i den retning, du ønsker at justere bordet. DPG standser ved den første gemte indstilling i den valgte retning. 

 

DPG - Påmindelse med lysstribe

Lysstriben virker som en påmindelse, når det er tid til at stå op. 
Grøn = OK 
Orange = tid til at stå op

Standardindstillingen er at sidde ned i 55 minutter 
Tryk på "klokke" for at få vist det indstillede interval.
 
Sådan ændrer du interval eller vælger indstillingen "OFF". 

Du kan ændre interval ved at skifte mellem de 4 indstillinger.

Interval 1: Påmindelse, når du har siddet i 55 minutter.

Interval 2: Påmindelse, når du har siddet i 50 minutter.

Interval 3: Påmindelse, når du har siddet i 45 minutter.

Interval 4: OFF - eller deaktivering af funktionen.

Sådan nulstiller du påmindelse med lysstribe.

Tryk og hold "klokke" inde i 8 sekunder for at nulstille påmindelse med lysstribe. Lyset blinker rødt imens. 

DPG - Nulstil indstillinger

Der er tre muligheder ved nulstilling:

 • Nulstil indstillinger i hukommelse
 • Nulstil påmindelse med lysstribe
 • Gendan fabriksindstillinger

Tryk og hold "stjerne" inde i 8 sekunder for at nulstille alle indstillinger i hukommelsen. Lyset blinker rødt imens.

Tryk og hold "klokke" inde i 8 sekunder for at nulstille påmindelse med lysstribe. Lyset blinker rødt imens.

Gendan fabriksindstillinger: 
Tryk og hold "klokke" og "stjerne" inde i 8 sekunder for at gendanne fabriksindstillinger. Lyset blinker rødt imens.

DPG - Indstil korrekt bordhøjde Skift mellem inches og cm.

Indstil korrekt skrivebordhøjde: 
Hvis den højde, der vises i displayet, ikke svarer til bordets faktiske højde, kan den korrigeres.

Mål bordhøjden fra gulvet til overkanten af bordpladen. Tryk på “klokke” og Bluetooth®  knappen i 5 sekunder. Når displayet begynder at blinke, vippes panelet opad, hvis tallet er for lavt, og nedad, hvis tallet er for højt. 

Skift mellem cm og inches:
Skift mellem cm og inches ved at holde “stjerne” og Bluetooth® knappen inde i 5 sekunder. Når displayet blinker, vippes panelet op eller ned, og enheden ændres.

Bordet kan ikke køres helt op. Standser altid i samme position

Systemet har sat en ny stopposition.

For at slette positionen skal bordet initialiseres igen. Følg fremgangsmåden i videoen.

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.