Kontakt os her
Choose your preferred language

Fejlfinding på I/O™-aktuatoren

LINAK® forstår vigtigheden af driftstid – og en aktuator, der ikke virker, skal repareres eller udskiftes så hurtigt som muligt.

 

Arbejdsstation med Actuator Connect™-konfiguratorsoftware og LA36-aktuator.

Selv om aktuatorer fra LINAK er designet til at være intuitive at bruge, kan der opstå spørgsmål.

Fejlfinding på aktuatorer bør ikke være kompliceret, og derfor tilbyder LINAK løsninger, der løser problemerne. Følgende guide forklarer de mest almindelige årsager til problemer, og hvad du kan gøre for at løse dem.

Hvis du ikke kan finde svaret på netop dit spørgsmål herunder, er du velkommen til at kontakte din lokale LINAK®-afdeling vedrørende teknisk support.

 
 

Vil du vide mere om vores I/O™-aktuatorer eller nogle af vores andre interfacemuligheder?
Vores team står klar til at hjælpe dig med eventuelle tekniske spørgsmål.

Kontakt os

 
 

Visuel inspektion – LED-statusindikator

Aktuatoren kan udstyres med en gennemsigtig konnektor og en LED. Det muliggør hurtig diagnosticering ved hjælp af en enkel visuel inspektion.

LED'en kan vise forskellige farver afhængigt af aktuatorens tilstand:

 
. Grøn: OK
. Rød: Inoperativ (interne fejl)
. Gul: Ikke i drift (eksterne fejl)
. Blå: Bluetooth®-forbindelse
 
 

Lyset fra LED'en kan bruges til hurtigt at afgøre, om aktuatoren kører, som den skal, eller om der er en fejl, der skal undersøges nærmere.

Ud over at etablere en visuel indikator for den aktuelle tilstand kan den også bruges til at identificere, hvilken aktuator du har tilsluttet via Bluetooth® i Actuator Connect™.

Hvis LED'en ikke lyser, skal du prøve at kontrollere strømkablet og strømforsyningen for forkerte forbindelser eller skader.

LED er ikke tilgængelig for I/O™ Basic-aktuatorer.

 

FEJLKODER DIREKTE TIL DIN STYREENHED (PLC)

Til applikationer, hvor nedetid ikke er en mulighed, tilbyder LINAK fejlkoder som et digitalt output, der gør fejlfinding nemt.

Der kan udlæses flere fejlkoder på det digitale output.

I løbet af 10 sekunder sender aktuatoren impulser til din styreenhed (PLC) – afhængigt af fejltypen – i henhold til mønsteret i tabellen nedenfor.

Det vil spare dig tid, hvis du nemt kan fejlfinde i systemet og få hjælp til at løse problemet, som ellers kan ende med unødvendige udskiftninger.

 
 

LED

Antal impulser
(pr. 10 sekunder)

Fejl

Afhjælpning


 

0

Ingen fejl

Når aktuatoren er fuldt funktionsdygtig, lyser LED'en grønt, og signalet er konstant lavt. Hvis LED-farven eller antallet af impulser ændres, kan det være tegn på en systemfejl.


 

1

Overstrøm
(ekstern fejl)

Motoren er stoppet på grund af overstrøm. Fjern eventuelle forhindringer, og kør i den modsatte retning af blokeringen.


 

2

Hardware
(intern fejl)

Aktuatoren har registreret en intern hardwarefejl. Prøv at genstarte systemet eller initialisere aktuatoren. Hvis hardwarefejlen ikke kan løses, skal du kontakte din lokale LINAK-afdeling for at få yderligere hjælp.


 

3

Temperatur
(ekstern fejl)

Aktuatoren har registreret høj temperatur og er blevet slukket. Sænk omgivelsestemperaturen, eller juster driftsperioden inden for området. Sørg også for, at den påførte belastning svarer til motorens nominelle maksimum.


 

4

Overspænding
(ekstern fejl)

Forsyningsspændingen er for høj og har fået motoren til at stoppe. Kontrollér strømforsyningen for at sikre, at den svarer til den nominelle spænding.


 

5

Underspænding
(ekstern fejl)

Forsyningsspændingen er for lav og har fået aktuatoren til at stoppe. Kontrollér strømforsyningen for at sikre, at den svarer til aktuatorens nominelle spænding og typiske ampereforbrug. Sørg også for, at kablerne er tykke nok til at undgå spændingsfald.


 

6

Analogt input uden for område
(ekstern fejl)

Det analoge input, der bruges til at køre motoren (servo eller proportional), er uden for området. Sørg for, at den valgte signaltype er inden for området.


 

7

Position ændres ikke
(intern fejl)

Den interne Hall-sensor har ikke set en impuls i mere end 1,5 sekund. Dette kan betyde, at motoren går i stå. Prøv at genstarte systemet eller initialisere aktuatoren. Hvis fejlen ikke kan løses, bedes du kontakte din lokale LINAK-afdeling for at få yderligere hjælp.


 

8

Kørselssignal tilsidesat
(ekstern fejl)

For at undgå utilsigtet bevægelse har aktuatoren ignoreret kørselssignalet efter gentilkobling. Fjern kørselssignalet, og prøv igen.


 

9

Initialisering
(intern fejl)

Motoren har registreret en intern initialiseringsfejl. Prøv at genstarte systemet eller at initialisere aktuatoren igen. Hvis initialiseringsfejlen ikke kan afhjælpes, skal du kontakte din lokale LINAK-afdeling for at få yderligere hjælp.


 

10

Parallel opstart
(ekstern fejl)

Ved opstart har parallelsystemet registreret, at antallet af aktuatorer er forkert. Kontrollér konfigurationen i Actuator Connect (hver aktuator skal have samme konfiguration), eller kontrollér ledningerne til de violette og hvide ledninger, der bruges til parallel drift.


 

11

Parallel kørsel
(intern fejl)

Hvis en af de parallelle aktuatorer frakobles, uden at strømmen afbrydes, angiver systemet "forkert antal aktuatorer". Sørg for, at antallet af parallelle aktuatorer stemmer overens med parallelkonfigurationen.


 

12

BLDC-motor
(intern fejl)

Aktuatoren har registreret en fejl på BLDC-motorstyreenheden. Prøv at genstarte systemet eller initialisere aktuatoren. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes du kontakte din lokale LINAK-afdeling for at få yderligere hjælp.


 

25
(Vedvarende)

Position mistet
(intern fejl)

Motoren har mistet overblikket over sin position. Kør aktuatoren helt ind og derefter ud forbi området fra 35-70 mm for at initialisere aktuatoren.


 

Flere fejlkoder

 

Sådan initialiseres aktuatoren

Generelt anbefales det, at aktuatoren initialiseres regelmæssigt for at sikre nøjagtig positionering. Denne proces kan også bruges til at løse simple problemer, der kan resultere i en fejlmeddelelse.

For at initialisere I/O-aktuatoren skal du starte med at køre aktuatoren til dens fuldt tilbagetrukne position. Kør derefter aktuatoren forbi nulpunktsinitialiseringsområdet (mindst over 70 mm) i udadgående retning – helst i en jævn bevægelse med fast hastighed.

 
 

Forbind til PC

Forbind din aktuator via Bluetooth® eller kabel til LINAK Actuator Connect-konfiguratoren for at se aktuatorens aktuelle status og afhjælpe eventuelle problemer.

Hvis aktuatoren rapporterer fejl, kan du identificere den præcise fejl, der har udløst et stop. De tilgængelige tilstands- og diagnosticeringsdata kan hjælpe dig med at reducere nedetiden.

Med fejlloggen får du et overblik over de seneste fem fejl, aktuatoren har registreret, og oplysninger om antallet af gange, de er forekommet i træk. Dette dokumenteres med et tidsstempel, der kan sammenlignes med aktuatorens samlede driftstid.

Disse data kan bruges til at identificere et mønster og gøre dig klogere på en tilbagevendende fejlkilde.

 
 

Aktuator Connect™-softwareikon

Konfigurer din I/O™-aktuator, eller foretag grundig fejlfinding med den intuitive Actuator Connect-konfigurator.

Download en gratis version af den nyeste Actuator Connect-software her.

 
 

Parallel fejlfinding

Parallelsystemet er designet til konstant at overvåge tilstanden af alle aktuatorer i systemet. Hvis aktuatoren har mistet overblikket over sin position, går parallelsystemet i genoprettelsestilstand og initialiserer sig selv – her kører systemet med reduceret hastighed (50% hastighedsindstilling), mens et kørselssignal påføres (gennem en fuld slaglængde i begge retninger).

Hvis systemet ikke kan køre i gendannelsestilstand, skal du fortsætte fejlfindingsprocessen:

  1. Kontroller kabler, strømtilslutning og kommunikationssignaler mellem aktuatorer.
    • Se LED-farven for visuel inspektion af aktuatoren/aktuatorerne for at finde den, der har fået systemet til at stoppe.
  2. Slut hver af de fejlbehæftede aktuatorer, der angives af LED'en, til Actuator Connect-konfiguratoren, og se på den aktuelle status for at finde ud af, hvorfor systemet er stoppet.
    • Prøv at initialisere aktuatoren manuelt ved hjælp af Actuator Connect-konfiguratoren (forudsætningen er, at aktuatoren enten afmonteres eller kører uden de andre aktuatorer i parallelsystemet).
    • Hvis initialiseringsprocessen har afhjulpet den interne eller eksterne fejl, er aktuatoren klar til at køre parallelt igen.
 
 

Fortsætter fejlen? Kontakt dit lokale LINAK-kontor.

Jeg har tilsluttet strøm til aktuatoren, men den vises ikke på enhedslisten i Actuator Connect™?

Bluetooth® Low Energy-antenneenheden er monteret på printkortet inde i aktuatorens aluminiumshus. Huset nedsætter signalstyrken væsentligt, og det er derfor vigtigt også at isætte signalkablet. Signalkablet har en særlig ledning til at forstærke Bluetooth®-signalet, og hvis det ikke isættes, vil du have problemer med at tilslutte til aktuatoren i Actuator Connect.

Bluetooth® term og logo er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug heraf af LINAK® sker på baggrund af en licens.

Filer

Brugervejledning til LA36 aktuator

Brugervejledningen forklarer, hvordan du installerer, bruger og vedligeholder LINAK LA36 aktuatoren.

Brugervejledning til LA37 aktuator

Brugervejledningen forklarer, hvordan du installerer, bruger og vedligeholder LINAK LA37 aktuatoren.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os