Internet of Things

’Internet of Things’ vil ændre måden, vi tilgår pleje. Ved eksempelvis at indsamle data om applikationerne og patienternes tilstand kan arbejdsgangene optimeres, og kvaliteten af plejen forbedres.

Internet of Things er et fænomen, der har været stort i mange brancher længe. Inden for sundhedssektoren er det dog først rigtigt kommet gang inden for de sidste år. Internet of Medical Things (IoMT) spås at ville revolutionere sundhedssystemet – og med god grund.  

Nye muligheder
Med intelligente plejesystemer, der er forbundet til internettet, åbnes der op for en lang række nye måder at udøve pleje på. Via sensorer i forskellige applikationer og apparater er det muligt at indsamle information og data om patienterne. Denne data kan fungere som en hjælp til plejepersonalet, så de har konkrete input, de eksempelvis kan udarbejde behandlingsplaner eller planlægge besøg ud fra. Desuden kan dataen bruges til at effektivisere arbejdet og øge kvaliteten af plejen, fordi den er baseret på fakta, og kan gives, når den er relevant.


Denne teknologi kan betyde, at udfordringer så som for få varme hænder og konstante nedskæringer, ikke kommer til at gå ud over plejen. I stedet kan teknologien tage over og med sin intelligens gøre, at plejen bliver mere effektiv, uden at kvaliteten bliver dårligere – tværtimod. Ved hjælp af intelligente systemer kan vi opdage sammenhænge og forhold, der gør, at vi kan gribe ind tidligere.

LINAK bidrager
LINAK har udviklet et intelligent plejesystem, der gemmer patientinformation fra sensorer i applikationerne i en virtuel online-sky, og sender denne data til plejepersonalet på en smartphone. På den måde kan personalet bedre planlægge deres besøg hos den enkelte patient eller borger, og dermed give bedre pleje på de rigtige tidspunkter. Det kan eksempelvis være, at man via data fra sensorerne i sengen opdager, at en borger har problemer med at holde på vandet i et bestemt tidsrum hver nat. Med denne viden kan plejepersonalet reagere kort efter uheldet, og fremadrettet sørge for at hjælpe borgeren på toilet inden da.

Derudover kan data om anvendelsen af applikationerne indsamles med service data tools. Dermed kan man få information om, hvor meget og hvordan applikationerne bruges, og bruge denne indsigt til at analysere på slidtage og fejlmeldinger.

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.