Deklarationer

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer er designet og godkendt efter gældende standarder og lovkrav.
Overensstemmelseserklæringer og CB-testcertifikater udstedt af nationale certificeringsorganer sendes på forespørgsel. Kontakt LINAK
Se også Samlevejledning/Inkorporeringserklæring.

Overensstemmelseserklæring

 • RoHS
  LINAK følger RoHS-direktivet (om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr).
  Alle LINAK produkter følger RoHS2-direktivet. Den officielle erklæring fremgår af dette dokument -  PDF.
 • LVD
  LINAK følger lavspændingsdirektivet (LVD).
 • EMC
  LINAK følger EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakt LINAK for yderligere dokumentation.

 

REACH

LINAK og virksomhedens produkter er blevet evalueret med hensyn til EU-regulativet REACH, og LINAKs fabrikker i Europa er i overensstemmelse hermed. 

Læs mere om REACH regulativet. 

WEEE
WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) gælder for alle OEM-fabrikanter (fabrikanter af originalt udstyr). Som komponent- og systemleverandør hører LINAK ikke herunder. I mange tilfælde er LINAKs produkter imidlertid de eneste elektriske og elektroniske dele i det færdige produkt eller udstyr. Derfor har vi besluttet at mærke alle aktuatorsystemer fra LINAK med piktogrammet med en skraldespand med kryds over. Se nedenfor.

WEEE-piktogram
WEEE-piktogram