Kontakt os her
Teknologi & trend

Undersøgelse: Påmindelser sikrer, at kontormedarbejderne udnytter hæve-/sænkebordet bedre

En undersøgelse foretaget af LINAK® og vores partnere viser, at kontormedarbejderne bruger deres hæve-/sænkebord mere, når de får påmindelser om at sidde og stå.

Rapport: Påmindelser sikrer kontormedarbejderne bedre udnyttelse af hæve-sænkebordet

Vil brugere af hæve-/sænkeborde reagere på en venlig påmindelse og dermed få mere ud af deres hæve-/sænkebord og andre justerbare kontormøbler? Det satte LINAK sig for at finde ud af.

Undersøgelsen afdækker brugernes motivationsfaktorer  
I samarbejde med det danske bureau /KL.7, der er eksperter i adfærdsdesign, ønskede vi i en undersøgelse at afdække, om påmindelser har effekt på kontormedarbejderes brug af hæve-/sænkeborde og deres sidde- og ståadfærd. 65 personer fra tre forskellige arbejdspladser testede forskellige typer påmindelser for at se, om en aktiv intervention kunne ændre deres adfærd.

Påmindelser øgede brugen af hæve-/sænkebordet markant
Undersøgelsen viste, at kontormedarbejdere, der normalt ikke plejede at stå op ved bordet, kom til at bruge deres hæve-/sænkebord 12 minutter mere hver dag, når de fik påmindelser. Den viste også, at kontormedarbejdere, der tidligere ikke var særligt flittige til at skifte mellem at sidde og stå, øgede den tid, de stod ved bordet, med 43 minutter om dagen på grund af påmindelserne. 

Undersøgelse påviser værdien af LINAK påmindelsesværktøj til kontorborde 
For at teste, om påmindelser har den forventede motiverende funktion, blev en undersøgelse gennemført. Formålet med undersøgelsen var at vise, om LINAK påmindelsesværktøjer til hæve-/sænkeborde kan have en positiv effekt på kontormedarbejderes adfærd med hensyn til at bruge hæve-/sænkebordet effektivt. Undersøgelsen omfattede en testgruppe på 40 deltagere, der alle var ansat hos den tyske virksomhed Diamant Software. Undersøgelsen blev foretaget af det tyske "Institut für Gesundheit und Ergonomie" i samarbejde med LINAK. 

Testgruppen blev motiveret af påmindelser om at sidde og stå
Undersøgelsens testgruppe blev inddelt i to, hvor den ene halvdel af gruppen modtog et påmindelsesværktøj til hæve-/sænkebordet (f.eks. Desk Panel DPG med påmindelse eller Desk Control™ app og software med notifikationer) - den anden halvdel af gruppen fortsatte med at bruge hæve-/sænkebordet i basisudgaven. Undersøgelsen viste, at kontormedarbejderne, der havde fået et påmindelsesværktøj, vurderede nytteværdien af deres hæve-/sænkebord som "høj" og de begyndte i højere grad at skifte mellem at sidde og stå - med andre ord, de ændrede adfærd. Især Desk Control appen til Windows, der giver påmindelse om at stå op som notifikation på computerskærmen, var populær blandt medarbejderne i testgruppen.

Læs mere om effekten af påmindelser ved brugen af elektriske hæve-/sænkeborde
Etablering af nye vaner afhænger naturligvis af en række personlige faktorer. Men vores undersøgelse viser klart, at påmindelser synes at være et effektivt støtteværktøj til medarbejdere, der ønsker at bruge deres hæve-/sænkebord mere og bedre. 

Du kan læse mere om undersøgelsen og rapporten herunder under fanen "Dokumenter".

 
play-icon

DPG bordbetjeninger – designet til at skabe adfærd

Filer

Case: Måling af effekten om påmindelse om at sidde og stå

En caseundersøgelse om motivationseffekten ved påmindelsesfunktion i elektriske hæve-sænkeborde til kontoransatte

Making office workers healthier (fuld version)

Whitepaper, der undersøger effekten af påmindelser for kontoransattes brug af hæve-sænke-borde.

Gør kontorarbejdere sundere (forkortet dansk version)

En kort sammenfatning af studiet (2 sider) om påmindelsers effekt på brugen af hæve-/sænkeborde.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os