Kontakt os her
Teknologi & trend

Moderne personløftesystemer med fokus på design og brugervenlighed

Plejepersonalet og vores dygtige designere spiller en nøglerolle i udviklingen af moderne udstyr til sundhedssektoren. Næste generation af LINAK justeringssystemer til personløftere er udviklet på baggrund af feedback fra brugere kombineret med gennemtænkt design og naturligvis 25 års erfaring med at forfine teknologien.

I 1995 lancerede vi den første komplette aktuatorsystemløsning til personløftere – LINAK® JUMBO™. Med løsningen fik producenterne mulighed for at indkøbe alle dele til bevægelsesløsningen samme sted. Og samtidig definerede systemet en helt ny markedsstandard for kvalitet, kontrol og produkttest.

Den næste generation af løftesystemer har fået navnet LINAK® LIFT™, og den sætter igen nye og endnu mere gennemgribende markedsstandarder, netop fordi den er udviklet på baggrund af omfattende feedback fra brugerne, som vores dygtige designere har omsat til en løsning med optimal ergonomi, og som samtidig er æstetisk og elegant. 

Digitalisering og moderne design
For at lykkes med at integrere brugernes tilbagemeldinger i både designet og teknologien inviterede tidligere Business Development manager fra LINAK Claus Rode en ekstern industridesigner med i processen - og dermed steg ambitionsniveauet markant.

“Opgaven var veldefineret – lav et moderne og samtidig "usynligt" design, der smelter sammen med kundens personløfter og muligvis giver hans design et løft,” forklarer Claus Rode.

Samtidig arbejdede R&D afdeling hos LINAK benhårdt på integration af de mange nye egenskaber og funktioner. Med Bluetooth® får vi mulighed for at udnytte hele den trådløse teknologi, og systemdata kan distribueres til forskellige afdelinger for eksempel på et hospital eller et plejehjem.

Moderne patientløftesystemer med fokus på design og brugervenlighed
 

Li-Ion-batterier er fremtidens løsning
Claus Rode og teamet designede LIFT™ med henblik på at bruge Li-Ion batteriteknologi. Li-Ion-batterier har en højere ydeevne og er samtidig billigere at anvende i det lange løb.

“Personløfterens ydeevne forbedres markant med Li-Ion-batterier,” siger Claus Rode. “De giver mulighed for at integrere en turbo-boost-funktion, så personløfteren kan køre omkring 25% hurtigere uden belastning. Li-Ion-batterier øger med andre ord personalets effektivitet – både på hospitaler og plejehjem”.

Testet af plejepersonale i daglig brug
For at sikre os, at brugernes feedback rent faktisk var blevet omsat til en forbedret brugervenlighed, bad vi personalet på en række plejehjem om at deltage i en række projektkoncepttest.

“Vi bad personalet om at teste det nye system. Derefter tog vi alle deres kommentarer og tilbagemeldinger med i det videre udviklingsarbejde. Vi foretog nogle justeringer og bad dem om at teste konceptet igen".

Moderne patientløftesystemer med fokus på design og brugervenlighed
 

Det endelige resultat blev det mest grundigt testede aktuatorsystem i hele LINAK historien med det bedste design og den mest grundigt gennemtænkte konstruktion.

“Vi har uden tvivl sat en helt ny standard for systemudvikling. Brugervenlighed og design kommer også fremover til at spille en større rolle i vores arbejde,” bekræfter Claus Rode.

LINAK produktudvikling baseret på test
LINAK har helt siden starten foretaget grundige test af produkterne. Men for 25 år siden, da udviklingsprojektet med JUMBO™ systemet blev gennemført, var det tydeligt, at der var behov for en testmetode baseret på en systemtankegang.

“Kvalitet har altid været et vigtigt parameter for LINAK. Alle dele, vi sælger, gennemgår grundige test, før de forlader vores fabrikker. Men i JUMBO projektet var det faktisk første gang, vi testede produkterne som et samlet system – og ikke kun de enkelte dele hver for sig,” forklarer Erik Hansen. “Det har vi gjort lige siden i alle nye projekter. Det er LINAK standarden!”

Gennem årene er LINAK® Test Centre blevet udvidet mange gange, og vi har udviklet nye metoder til at teste både materialer, enkelte komponenter, individuelle produkter og komplette aktuatorsystemer med BUS-kommunikationssoftware.

En god idé sætter nye markedsstandarder
I starten af 90'erne var LINAK allerede i fuld gang med at fremstille aktuatorer til personløftere. På baggrund af samtaler med kunderne besluttede vi os for at udvikle et komplet aktuatorsystem, der skulle være modulopbygget. For at opfylde kundernes krav skulle systemet - og herunder både kontrolbokse, batterier, opladere og håndbetjeninger - være fremtidssikret og samtidig give kunden frie hænder i designet.

“Dengang indkøbte producenterne de forskellige dele til en bevægelsesløsning fra forskellige leverandører,” forklarer Erik Hansen, der er Senior Manager hos LINAK og en af ophavsmændene bag JUMBO. “Det gjorde det stort set umuligt at sikre en ensartet kvalitet på tværs af leverandører, og det var en tidskrævende og ofte også dyr proces at teste alle dele sat sammen til én systemløsning”.

Det gav idéen til LINAK® JUMBO™ – alt i én løsning, der er grundigt testet som system før levering.

JUMBO™ - udvikling helt fra bunden
Med afsæt i erfaringerne med at udvikle systemer til hospitalssenge vidste udviklerne hos LINAK, at den bedste metode var at starte helt fra bunden.

“Vi byggede naturligvis på al vores viden og erfaring. Men vi genbrugte ikke produkter fra andre applikationer,” forklarer Erik Hansen. “Vi spurgte simpelthen kunden direkte, og på den måde kunne vi være 100% sikre på, at vi havde taget højde for alt, og at vi i sidste ende fik udviklet en relevant og direkte brugbar løsning”.

For Erik Hansen og hele teamet i JUMBO™ projektet betød det, at de af flere omgange spurgte kunderne og slutbrugerne og derefter vendte tilbage til arbejdet med udvikling og test.

“Vi gennemgik alle de brugerscenarier, vi havde fantasi til at opstille,” forklarer han. “Hvad sker der, når batteriet skal oplades? Hvem gør hvad? Hvordan udskifter de batteriet, og oplader de det med det samme? Og meget, meget mere. Så gik vi tilbage og testede de nye idéer”.

Et nyt syn på personløftere
Erik Hansens kollega, Business Development Manager Claus Rode, har også været ansat hos LINAK i mange år og fulgt vores succes med JUMBO™ systemet. Han har haft en central rolle i det tværgående team hos LINAK, der har udviklet den næste generation af aktuatorsystemer til moderne personløftere – LINAK LIFT™.

Teamet har naturligvis taget alle de praktiske erfaringer fra JUMBO med over i det nye projekt. Samtidig havde LIFT™ projektet en lidt anden mission som udgangspunkt.

“I al beskedenhed vil jeg tillade mig at mene, at vi altid har været mestre på det tekniske felt,” siger Claus Rode. “Men med det her projekt ønskede vi at lægge større vægt på det visuelle udseende og brugervenligheden. Selvfølgelig uden at gå på kompromis med kvalitet og funktion. Vi ønskede at pakke den avancerede teknologi ind i et suverænt flot design og en optimal brugervenlighed".

Moderne patientløftesystemer med fokus på design og brugervenlighed
 

Erik Hansen ser LIFT systemet som et spring ind i fremtiden:

“Der er så mange nye elementer, vi har ønsket at integrere i det nye system. Vi har nye og endnu bedre aktuatorer i dag, vi har Bluetooth® teknologien, en ny batteriteknologi – og jeg kunne blive ved. Samtidig ønskede vi at lave et nyt og mere moderne design og forbedre brugervenligheden. Alt det har vi integreret i LIFT”.

 

Bluetooth® term og logo er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug heraf af LINAK® sker på baggrund af en licens.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os