Ventiler

Spildevandshåndtering

Aktuatorløsningerne fra LINAK optimerer flowet og sender tilbagemeldinger til systemet, så du opnår optimal styring i spildevandshåndteringen.

Se video
Spildevandsanlæg

Aktuatorløsninger til spildevandshåndtering

Ferskvandsreserverne svinder, og det sætter øget fokus på miljøhensyn. Ambitiøse initiativer og den teknologiske udvikling går hånd i hånd, og vandforvaltning, spildevandshåndtering og recirkulation af spildevand har stor bevågenhed i den offentlige debat. Elektriske lineære aktuatorsystemer giver følgende fordele:

  • Enkel installation uden slanger, pumper eller kompressorer
  • Robuste og vedligeholdelsesfrie systemer med lavt energiforbrug
  • Avancerede styringsløsninger med overvågning og feedback muligheder

I dag har klimaforandringerne bevirket, at ansvarlig vandregulering kræver kreative og innovative løsninger med fokus på både spildevand og stormflodssikring. Teknologien til spildevandshåndtering bliver mere og mere avanceret, og mekanisk og biologisk filtrering er efterhånden standard. Samtidig truer de øgede nedbørsmængder med at kortslutte de kritiske filtreringsprocesser i spildevandsanlæggene.

Overvågning og tilbagemeldinger fra aktuatorerne
Stormflodsbassiner indgår som en del af løsningen til at håndtere periodisk høj vandstand. Med et intelligent aktuatorsystem får man tilbagemeldinger fra kredsløbet og samtidig mulighed for at åbne og lukke for ventiler direkte fra kontoret - så vandet kan ledes frem til bassinerne i en ubrudt proces. 

Et robust og vedligeholdelsesfrit system
Det siger sig selv, at alt udstyr skal kunne tåle vand, fugt og udendørs klimaudsving. Elektriske lineære aktuatorer er lukkede enheder uden slanger, rør eller pumper. Da systemet er helt uden væsker og gasser, fungerer det fejlfrit i hård frost og under hedebølger, og det kræver intet vedligehold.

Enkel installation og en omkostningseffektiv løsning
Elektriske lineære aktuatorløsninger er lette at installere med kun få komponenter. De leveres som en samlet og komplet enhed, og systemet er både driftssikkert og sikkert for medarbejderne at håndtere. Alle de fordele giver tilsammen en omkostningseffektiv løsning, der er kompatibel med andre systemer, og du kan holde fuldt fokus på at skåne miljøet.

Læs mere
Lineær aktuator LA36

Videoer

play-icon

Ventilautomatiseringsløsninger, der er nemme at montere - gør-det-selv

play-icon

Elektriske ventilstyringsløsninger til effektiv spildevandshåndtering

play-icon

Move for the Future – aktuatorer med integreret styring

play-icon

Brudsikker

Filer

Fokus på spildevandshåndtering

I spildevandsindustrien er enkel styring og overvågning vigtige parametre for at sikre en optimal daglig drift af spildevandsanlæggene. Læs mere i brochuren om LINAK aktuatorløsninger til spildevandshåndtering.

TECHLINE produktoversigt

Se det store sortiment af kraftige og robuste TECHLINE produkter. Bygget til at holde, til hårdt arbejde og til krævende omgivelser.

Move for the Future

Læs mere om fremtidens justeringsløsninger med IC-aktuatorer.

Brochure om LINAKs testmetoder

De enkelte komponenter i en aktuator gennemgår en omfattende batteritest på LINAKs testcenter. Læs mere i brochuren.

Løsning til regulering af ventiler

LINAK aktuatorer bruges til avanceret regulering af ventiler f.eks. i anlæg til spildevandshåndtering, papirfremstilling og affaldshåndtering.

Læs mere

Videoer om spildevandshåndtering

Læs mere om elektrisk aktuatorteknologi til spildevandshåndtering. Du kan hente masser af inspiration i vores videoer.

More videos
play-icon

Med IC- og BUS-kommunikation får du en plug & play-løsning til overvågning af aktuatorerne

play-icon

Plug & Play™ bevægelsesløsninger til industrielle applikationer

play-icon

Brudsikker

Har du spørgsmål vedrørende elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi kan ikke trylle. Men vi er eksperter i aktuatorteknologi. Inden for det emne må du spørge os om alt.