Betjeninger

Desk Control™ Apps

Med Desk Control App kan du forbinde din LINAK® betjening med dine iOS- og Android-enheder. Automatisk tilslutning til bordet, motiverende notifikationer og statistiske overblik hjælper brugerne af hæve-/sænkeborde med at bruge indstillingsmuligheder mere aktivt – og i sidste ende forbedre vanerne i dagligdagen. Fungerer via trådløs Bluetooth®-forbindelse.

play-icon

Brugernes statistikker i fokus i ny version af LINAK Desk Control App

Desk Control™ Apps

Desk Control™ er en app, der er udviklet til brugere af hæve-/sænkeborde. Appen giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse trådløst til deres kontorbord via Bluetooth®-teknologi og minder brugeren om at bruge kontorbordet mere. Ved at downloade Desk Control appen kommer brugeren et skridt tættere på at bryde med den stillesiddende adfærd. Venlige påmindelser om at skifte position samt statistikker, der viser den stående tid pr. dag, hjælper brugeren med at opbygge en sund rutine i arbejdsdagen.

Bordet kan desuden hæves og sænkes via appen og det er muligt at indstille favoritpositioner.

Appen fås på 8 sprog og findes til to forskellige platforme: iOS til iPhones og iPads samt til Android-smartphones og -tablets. 

Download appen her: 

Download Desk Control App til iOS.
Apple Store

Download Desk Control App til Android.

Google Play

Apps til styring af borde

Læs databladet på nettet eller download det i PDF-format.

Brugervejledning til DPG betjening og Desk Control app

Brugervejledningen forklarer, hvordan du installerer, bruger og vedligeholder LINAK DESKLINE® produkterne.

App løsninger til kontorborde

Hvilken app skal du vælge? Standardudgaven af LINAK Desk Control™ App eller den kundetilpassede version af samme app? Du får et overblik i denne folder.

DESKLINE produktoversigt

Til alle typer borde, skranker eller diske, som medarbejderne benytter, giver en elektrisk aktuatorløsning mulighed for enkel og fleksibel højdejustering afpasset efter den enkelte person, og producenterne kan vinde konkurrencefordele og forbedre virksomhedens resultater.

Fokus på skriveborde

Kontorborde med elektrisk justering passer til dynamiske arbejdspladser og fremtidens arbejdsformer.

DPG bordbetjeninger - innovativ justering af kontorborde

Serien af intuitive betjeninger til borde er designet til at fremme sunde vaner, og de kan betjenes med et lille vip. De avancerede modeller kan give visuelle påmindelser om at sidde eller stå, og de er udstyret med hukommelsesfunktion til højdeindstilling, Bluetooth® og meget mere.

MOVE – Derfor gør hæve-/sænkeborde arbejdsdagen mere effektiv

Opnå et lavere sygefravær, og indret et moderne kontormiljø med elektriske hæve-/sænkeborde. En investering, der giver mening for både arbejdsgiver og medarbejdere.

Desk Control™ App - Sådan gemmer du dine foretrukne indstillinger

Gem den aktuelle indstilling
Tryk på "stjerne"-knappen Vælg "Save". Indstillingen er nu gemt og vises på knappen.

Sådan gemmer du op til 4 foretrukne indstillinger
Kør bordet til den ønskede højde (brug pilene i appen eller på bordpanelet). Gem indstillingen.

Kør bordet til en foretrukken indstilling
Tryk og hold hukommelsesknappen, indtil den gemte indstilling nås.

Automatisk justering og foretrukne positioner
(Hvis dit bordpanel understøtter automatisk justering, og funktionen er aktiveret)
Tryk på knappen for en ønsket indstilling én gang. Bordet kører automatisk til den valgte indstilling.

Sådan ændrer du foretrukne indstillinger
Gå til Indstillinger. Vælg "Change favourite positions". Klik på den indstilling, du ønsker at ændre. Indstil bordets højde, og klik på "Save position".

Desk Control™ App - Indstillingsmenuen

Sådan ændrer du dine foretrukne indstillinger
Du kan overskrive de aktuelle foretrukne indstillinger eller gemme nye indstillinger.

Typer af påmindelser
Vælg, hvordan du vil få påmindelser om at stå op. Klik på knapperne for at aktivere/deaktivere påmindelser på mobilenhed eller lyssignal på bordpanelet.

Vælg navn på bordet
Du kan navngive dit bord for lettere at kunne finde det og tilslutte til det. Skriv navnet på dit bord. Gå tilbage til menuen, og gem.

Indstilling af bordhøjde
Hvis bordhøjden ikke vises korrekt, kan du rette den manuelt. Du kan også skifte mellem cm og inches.

Jeg bruger kun dette bord
Hvis du vil bruge dine personlige indstillinger på flere borde, skal du vælge "No". Herefter bruger andre borde automatisk dine personlige indstillinger via appen.

Automatisk kørsel
Betjeninger med funktionen automatisk kørsel (kun “komplette versioner”) kan benytte automatisk kørsel ved skift mellem foretrukne indstillinger.

Vælg sprog
Vælg dit foretrukne sprog til appen.

Fordele ved at skifte arbejdsstilling
Læs mere om, hvorfor det er sundt for dig at skifte mellem at sidde og stå.

Vilkår og betingelser
Læs vilkår og betingelser for brug af appen.

Om
Læs mere om vores app og de mange funktioner. Klik på linkene for at læse mere om produktet, hvordan du bruger bordet optimalt - og om vores support.

Desk Control™ App - Sådan aktiverer og bruger du automatisk kørsel

Hvis din betjening understøtter automatisk kørsel (kun "komplette versioner"), kan du aktivere funktionen i appen.

Sådan aktiverer du funktionen Automatisk kørsel
Gå til "Settings". Vælg "Automatic Drive".

Tryk på knapperne for op og ned, og accepter brugervilkårene.

Sådan bruger du funktionen Automatisk kørsel
Gå ind under "Control", og vælg din foretrukne indstilling. 
Hvis du har gemt to eller flere foretrukne indstillinger, kan bordet nu køre automatisk mellem indstillingerne.

Desk Control™ App - Tilslutning af Bluetooth® adapter til app

Tilslut Bluetooth® (BLE2LIN) adapteren til kontrolboksen. 
Adapteren blinker blåt.

Åbn den downloadede Desk Control™ app, og etabler tilslutning til bordet. 
Du finder bordet i listen “Borde i nærheden” i appen.

Følg startvejledningen i appen.

Desk Control™ App - Kom godt i gang

Tænd Bluetooth® på din mobilenhed. Åbn Desk Control™ App. Vælg dit bord, og klik på “Connect”.

For at justere bordet manuelt holdes pil op eller ned inde.

Desk Control™ App - Sådan sætter du mål og aktiverer påmindelser om at stå op

Sæt mål for at stå op
Gå til afsnittet “You”, og vælg dit mål. Du kan vælge mellem 3 fordefinerede intervalindstillinger for sidde/stå eller fastlægge din helt egen.

Sæt individuelle mål
Klik på knappen indstillinger i afsnittet "Your goal". Brug pilene for at indstille intervaller for at sidde og stå. Du gemmer indstillingerne ved at klikke på "Færdig" og "Gem".

Vælg, hvordan du vil have påmindelser
Du kan få påmindelser som notifikationer på din mobilenhed og/eller som lyssignal i bordpanelet.

Gå til "Settings". Vælg "Ways to be reminded". Klik på knapperne for at aktivere/deaktivere notifikationer.
Du kan se et eksempel ved at klikke på "Try it out".

Bordbetjening DPG1M - tilslutning til app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. 
LED-lyset blinker blåt.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet.
Find dit bord på listen “Borde i nærheden”.

LED-lyset blinker blåt, når tilslutning er etableret.

Følg startvejledningen i appen.

DPG - Sammenkobling med en app

Hold Bluetooth® knappen inde i 2 sekunder. Lysbjælken blinker blåt. Displayet viser bordets ID.

Åbn den downloadede app, og forbind til bordet. Find det korrekte ID på listen over "borde i nærheden". 

Følg vejledningen i appen.

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.