Kontakt os her
Teknologi & trend

Arbejdsliv med LINAK - øg medarbejdernes effektivitet med hæve-/sænkeborde

Skab et aktivt og sundt arbejdsmiljø, og opnå højere effektivitet. Hæve-/sænkeborde har mange fordele for både medarbejdere og arbejdsgivere.

Hæve-/sænkeborde giver høj produktivitet og tilfredshed hos medarbejderne

Hæve-/sænkeborde vinder frem globalt, men trods den stigende popularitet er der stadig mange virksomheder, der ikke anvender dem. Det betyder, at mange virksomheder og deres medarbejdere går glip af de mange fordele ved at integrere bevægelse på arbejdspladsen. I en artikel skrevet for Society for Human Resource Management fremhæver James Levine, der er direktør for løsninger til bekæmpelse af overvægt på Mayo Clinic og Arizona State University, at der typisk er en ROI svarende til 20-50 kr. for hver 7 kr., som en arbejdsplads investerer i at skabe mere bevægelse i hverdagen1. En investering i hæve-/sænkeborde er altså en sikker gevinst for en virksomhed.

Hvis du eller din virksomhed endnu ikke har skiftet til hæve-/sænkeborde, eller hvis I overvejer at integrere hæve-/sænkeborde i fremtidige designprojekter, er du velkommen til at se vores videoer herunder, der gennemgår alle fordelene.

Øget effektivitet

Videoen forklarer, hvordan indretningen af arbejdspladsen kan hæmme medarbejdernes produktivitet, når højdejusterbare løsninger ikke er tænkt ind.

En undersøgelse med deltagelse af 50 universitetsstuderende har afdækket fordelene ved at stå frem for at sidde. Den viste, at deltagerne var i stand til at svare hurtigere, når de stod op sammenlignet med, når de sad ned2. Fysisk aktivitet ser ud til at styrke medarbejderens kognitive evner uafhængigt af personens helbredstilstand. Den amerikanske undersøgelse sammenlignede effekten af fysisk aktivitet hos personer med og uden Parkinsons sygdom, og den viste, at fysisk aktivitet har en signifikant positiv indvirkning på både raske og syge medarbejderens mentale ydeevne3.

Lavere sygefravær

Videoen forklarer, hvordan man øger komfort og velvære og nedbringer sygefravær ved at integrere bevægelse i kontorindretningen.

En tysk, global virksomhed har gennemført en undersøgelse over en periode på seks år, hvor nogle medarbejdere fik hæve-/sænkeborde og uddannelse i ergonomi. 65% af medarbejderne (undersøgelses-periode på 3 måneder) og 70% af medarbejderne (undersøgelses-periode på 6 år) angav, at de oplevede højere velvære trods øget computerbrug. Derudover faldt antallet af registrerede sygedage, eksempelvis på grund af rygsmerter, med 60%. Virksomheden konstaterede, at ROI var 100 kr. for hver 10 kr. investeret (for investering i hæve-/sænkeborde og uddannelse i ergonomi)4.

Forstærket produktivitet

Videoen viser, hvordan arbejdspladsen skal indrettes, så den understøtter medarbejdernes effektivitet i stedet for at hæmme den.

En anden undersøgelse har undersøgt effekten af at bruge hæve-/sænkeborde sammenlignet med traditionelle kontorborde i et call center over en periode på 6 måneder. Undersøgelsen konstaterede, at medarbejderne med hæve-/sænkeborde og dermed med mulighed for at stå op var 45% mere produktive i løbet af en arbejdsdag sammenlignet med kolleger, der sad ned hele dagen – og at produktiviteten steg over tid5.

Styrket samarbejde

Videoen viser, hvordan hæve-/sænkeborde kan skabe en kontorindretning, der i højere grad indbyder til samarbejde.

Gode idéer og løsninger opstår ofte spontant. Når hæve-/sænkebordet køres op, fungerer det som et hurtigt og nemt møde- og samtalested. Fleksible arbejdspladser motiverer medarbejderne til at bevæge sig i løbet af arbejdsdagen, og det skaber et miljø, der indbyder til samarbejde. En hverdag med mange korte møder og et agilt arbejdsmiljø tilskynder automatisk medarbejderne til at bruge hæve-/sænkebordet mere. Der er dobbelt op på fordele, når man både øger samarbejdet og får bevægelse integreret i det daglige arbejde.

Forbedret sundhed

Videoen viser, hvordan hæve-/sænkeborde kan nedbringe medarbejdernes sygefravær og understøtte deres sundhedsmål.

Når man står op, forbrænder man 50 kalorier mere i timen. Derudover øger man muskelaktiviteten og får en bedre blodsukkerregulering6. Motivation til at stå op i løbet af dagen er desuden afgørende, hvis kontormedarbejderne skal integrere bevægelse i hverdagen. Det er svært at ændre vaner. Derfor har en dansk undersøgelse set på forskellige metoder til at motivere til bevægelse, og den viste, at påmindelser har størst effekt, når man skal motivere kontormedarbejderne til at bruge hæve-/sænkebordet. Påmindelserne bevirkede, at "lette brugere" (medarbejdere, der stod op 20% eller mindre at tiden i løbet af arbejdsdagen) fordoblede det tidsinterval, hvor de stod op7. Den samme effekt bekræftes af et praktisk forsøg gennemført for LINAK af det tyske "Institut für Gesundheit und Ergonomie", hvor man konstaterede, at kontormedarbejdere med hæve-/sænkeborde udstyret med “udstyr til påmindelse om at sidde og stå” forbedrede brugen af bordet markant og blev mere aktive i løbet af arbejdsdagen8.

Reduceret stress

Videoen viser, hvordan hæve-/sænkeborde kan reducere stress og andre psykiske belastninger.

University of Tasmania har gennemført en undersøgelse med over 3.000 deltagere som en del af et større sundhedsforskningsprojekt, og her konstaterede man, at stillesiddende arbejde i over 6 timer om dagen både påvirker det fysiske velvære negativt og øger risikoen for mentale sundhedsproblemer9.

Er I klar til at integrere bevægelse i arbejdsdagen?

En af de bedste genveje til at integrere bevægelse i virksomheden er at skifte til hæve-/sænkeborde. I kan kickstarte et trivselsprojekt for medarbejderne ved at indføre hæve-/sænkeborde i et intuitivt design afstemt efter arbejdsopgaverne og med påmindelsesfunktion . Det er også værd at bemærke, at bevægelse kan integreres mange forskellige steder i kontormiljøet.

Standere, podier og mødeborde - mulighederne for at integrere bevægelsesløsninger i kontormiljøet findes overalt. Det er vigtigt at tænke over, hvor medarbejderne opholder sig hovedparten af tiden. De tilbringer sikkert ikke hele arbejdsdagen ved deres kontorbord. Møder, samarbejde og sociale aktiviteter er en del af dagligdagen, og der er talrige muligheder for at integrere bevægelse i møbeldesignet og skabe en mere fleksibel indretning. Få bevægelse ind i arbejdsdagen.

 

Referencer

  1. Lytle, T. (22. februar 2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Hentet hos Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (april 2017). Improved Cognition While Cycling in Parkinson’s Disease Patients and Healthy Adults. Brain Cogn.(113), 23-31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Australien: Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, s. 188-195
  6. BBC.com (2013): Calorie burner: How much better is standing up than sitting?
  7. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Measuring the effect of sit-stand reminders. LINAK
  8. KL. 7 (2017): Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more, conducted for LINAK
  9. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B., & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103-109.

Filer

MOVE – Derfor gør hæve-/sænkeborde arbejdsdagen mere effektiv

Opnå et lavere sygefravær, og indret et moderne kontormiljø med elektriske hæve-/sænkeborde. En investering, der giver mening for både arbejdsgiver og medarbejdere.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os