Nyheder 3. december 2018

Elektrisk styrede ventiler optimerer processerne i spildevandsbehandling

Filtrering af fosfor fra spildevandet skaber energi- og omkostningsbesparelser i moderne spildevandsanlæg. LINAK® aktuatorløsninger optimerer processen med at udvinde fosfor via driftssikker styring af de automatiske ventiler.

Til styring af behandlingsprocessen i et moderne spildevandsanlæg bruges en række aktuatorer for at sikre pålidelig justering af ventilerne. Det at automatisere og nemt at kunne styre ventilerne, kræver det rigtige set-up, og her tilbyder LINAK en optimal aktuatorløsning. Den er ekstremt holdbar, nem at styre (både automatisk og manuelt) og endnu nemmere at installere.

På Marselisborg Renseanlæg i Aarhus sørger et anlæg bestående af en dekantercentrifuge, udvindingstanke og genindvindingsreaktorer for at udvinde fosfor af spildevandet. Det giver energibesparelser på anlægget under den biologiske behandling. Desuden forebygger det opbygning af bundfald i rørføringen, som kunne gøre processen langsom og over tid ødelægge rørene.

Elektriske aktuatorer sikrer energibesparelser
LINAK® aktuatorer er et vigtigt element i styringen af vandudløbet fra dekantercentrifugen over i udvindingstankene. Det er vigtigt, at processen kører driftssikkert for at opnå en optimal udvinding af fosfor.

Den ekstraherede masse kaldes struvit og bruges som gødning i parker og gartnerier. Struvit kan sælges, og rensningsanlægget sparer omkostninger ved at sænke energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne.

Elektrisk styrede ventiler optimerer processerne i spildevandsbehandling
 

Robuste elektriske aktuatorer, der er enkle at installere
De elektriske aktuatorer fra LINAK styrer ventilerne, så udvindingsprocessen bliver mulig. De er testet til at kunne tåle selv de hårdeste belastninger –  i mange år. Med specialdesignede monteringsbeslag (designet til ISO-flange F07 og F10) er de ekstremt nemme at installere og integrere. Efter opsætning er systemet nemt at betjene og styre – enten via en ekstern enhed (WCU) eller en SCADA løsning.

Elektrisk styrede ventiler optimerer processerne i spildevandsbehandling
 

Hvis du vil vide mere om, hvordan elektriske aktuatorer kan skabe forbedringer i moderne spildevandshåndtering, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.