Kontakt os her
Case story

Effektiv rensning af spildevand

I Esbjerg ligger Danmarks 5. største rensningsanlæg – Renseanlæg Vest. Her har de valgt at anvende lineære aktuatorer fra LINAK til at justere beluftningen i de tanke, der styrer biologien. Det har de valgt, fordi aktuatorerne har en række fordele, bl.a. at de er nemme at montere.

DIN Forsyning

20.000 m3 vand kommer hvert døgn ind i Renseanlæg Vest – en del af DIN Forsyning. Vandet skal igennem en lang række rensningsprocesser, før det igen kan udledes i Nordsøen. Rensningen på Renseanlæg Vest er yderligere udfordret af, at omkring 60% af det vand, de får igennem, kommer fra industri. Anlægget er dimensioneret til 290.000 PE, det samme som spildevandsbelastningen fra 290.000 personer.

Ventiler til beluftningstanke
En meget vigtig proces, når spildevand renses, er at holde ammoniumsniveauet nede. Dette gøres i såkaldte beluftningstanke, hvor der pustes luft ind for at ilte vandet. Reguleringen af ilten sker via et overvågningsanlæg, der sender besked til aktuatorerne om hhv. at åbne og lukke ventilerne, når der er enten for meget eller for lidt ammonium i vandet. For driftsledelsen ved DIN Forsyning, er det vigtigt at kunne foretage meget præcise reguleringer af ilten:

Beluftning er en dyr proces. Cirka en tredjedel af Renseanlæg Vests energiforbrug går udelukkende til at forsyne den kompressor, der står for beluftningen. Derfor er det essentielt for os at kunne justere vores ventiler meget præcist, så vi ikke bruger unødigt meget energi på beluftning. Her har det vist sig, at vi har stor gavn af at anvende LINAK aktuatorer, da de er i stand til at levere den præcision, vi har brug for”.

Aktuator DIN Forsyning
 

Flere fordele med elektriske aktuatorer
I Esbjerg er det dog ikke kun præcision og energiforbrug, der har ledt driftsledelsen mod en løsning med LINAK produkter:

Da vi for et par år siden skulle udskifte vores eksisterende ventilløsninger på beluftningstankene, forhørte vi os om erfaringer hos vores netværk. I Ribe havde de haft gode erfaringer med at skifte fra en traditionel ventilløsning til en med elektriske aktuatorer fra LINAK. Vi valgte derfor at følge trop”.

Og driftsledelsen har da heller ikke fortrudt, at de også valgte at forsøge sig med en alternativ løsning, i stedet for det traditionelle valg: 

LINAK systemet har været noget billigere at indkøbe. Desuden kræver aktuatorerne ikke nogen vedligeholdelse eller service – de er så robuste, at de uden problemer kan modstå alle de påvirkninger, de bliver udsat for her på anlægget. Og så er de meget nemme at montere. Vores ventiler er placeret, så de er lidt svære at komme til, men det var intet problem, fordi aktuatorerne er så små og lette. To mand kunne selv klare det, uden hjælp fra en kran”.

Fremtiden for Renseanlæg Vest
Hos DIN Forsyning er de altid på udkig efter steder, hvor de kan optimere og blive mere effektive. De kører derfor også forsøg med LINAK aktuatorer på byens andet renseanlæg, Renseanlæg Øst, og har flere andre projekter i tankerne:

Vi ser muligheder i at installere LINAK andre steder på vores anlæg. Det kunne fx være i efterklaringstankene, ved indløbet til biologien eller på regnaflastningsskydespjældene. Det vil vi kigge nærmere ind i, når de nuværende løsninger skal udskiftes”, siger driftsledelsen.

Desuden er der i øjeblikket ved at blive udtænkt en større masterplan for, hvordan Renseanlæg Vest i fremtiden skal optimeres. Planen tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune gerne vil reducere overløbene fra anlægget samt opnå en bedre ressourceudnyttelse. 

Ligesom vi var i kontakt med Ribe omkring valget af elektriske aktuatorer, så er vi også blevet kontaktet af andre kollegaer. De vil høre om vores erfaringer, og dem fortæller vi gerne om til de, der er interesserede”, afslutter driftsledelsen hos DIN Forsyning.

Læs mere om Renseanlæg Vest og DIN Forsyning.

 

Filer

Inspirationskatalog spildevandshåndtering

En folder, der beskriver alle de steder på et spildevandsanlæg, hvor en LINAK aktuator med fordel kan anvendes.

Fokus på spildevandshåndtering

I spildevandsindustrien er enkel styring og overvågning vigtige parametre for at sikre en optimal daglig drift af spildevandsanlæggene. Læs mere i brochuren om LINAK aktuatorløsninger til spildevandshåndtering.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os