Case story

Energieffektivisering af luftningsprocessen

I Esbjerg finder man Danmarks femtestørste renseanlæg - Renseanlæg Vest. Her har driftsledelsen besluttet at implementere lineære aktuatorer fra LINAK til præcis og stabil regulering af luftstrømmen i luftningstankene. Valget faldt på aktuatorerne fra LINAK, fordi de giver en række fordele i den daglige drift. Lavere energiforbrug og enkel installation er to gode eksempler.

20.000 m3 spildevand kører dagligt igennem Renseanlæg Vest i   Esbjerg.  Anlægget hører under det regionale forsyningsselskab, DIN Forsyning, og  i renseanlægget gennemgår vandet  en række processer, før det udledes i Nordsøen.  På renseanlægget i Esbjerg stilles der særlige krav til rensningen , da omkring 60% af spildevandet kommer fra industrien.  Anlægget er dimensioneret til 290.000 PE, svarende til spildevand fra 290.000 mennesker.

Præcis regulering af luftningsprocessen
En vigtig og energiintensiv proces i spildevandsrensningen er luftningen, hvor formålet er at holde ammoniakniveauet lavt. Ammoniakniveauet styres ved at regulere luftindtaget i luftningstankene. Iltreguleringen sker via et overvågningssystem, der sender besked til aktuatorerne om at regulere V-portens spadeventiler, når ammoniakniveauet i vandet er enten for højt eller for lavt. For driftsledelsen er det afgørende at kunne foretage en meget præcis regulering af ilten:

"Luftning er en kostbar proces. Omkring en tredjedel af anlæggets energiforbrug anvendes til lufttilførsel til luftningskompressoren. Derfor er det helt afgørende for os at kunne regulere ventilerne præcist, så vi ikke spilder energi i luftningsprocessen. Det har vist sig at være en stor fordel at anvende LINAK aktuatorer, fordi de giver den præcision, vi har brug for."

Aktuator til DIN Forsyning
 

Fordele ved brug af elektriske aktuatorer
I Esbjerg var det dog  ikke udelukkende hensyn til præcision og energiforbrug, der gjorde, at driftsledelsen valgte en løsning fra LINAK.

"For nogle år siden stod vi over for at skulle udskifte den eksisterende ventilløsning på luftningstankene, og vi valgte at spørge ud i vores netværk. I Ribe havde de gjort sig positive erfaringer med at erstatte en traditionel aktuatorløsning med elektriske aktuatorer fra LINAK. Vi besluttede at vælge samme løsning."

Driftsledelsen på  Renseanlæg Vest har ikke fortrudt beslutningen om at vælge den alternative løsning frem for den traditionelle. 

 "LINAK systemet var noget billigere i anskaffelse. Derudover kræver aktuatorerne hverken service eller vedligeholdelse. De er robuste og tåler alle de belastninger, de udsættes for her i anlægget, helt uden problemer. Og så der de samtidig nemme at installere. Vores ventiler er placeret, så de er svært tilgængelige, men det var ikke noget problem, fordi aktuatorerne er så små og lette. To mænd kunne løse installationsopgaven uden brug af kran."

Fremtiden på Renseanlæg Vest
På renseanlægget i Esbjerg er ledelsen altid på udkig efter nye muligheder for at optimere processerne og øge effektiviteten. I øjeblikket tester de LINAK® aktuatorer på byens andet renseanlæg, Renseanlæg Øst, og en række andre projekter er allerede i pipeline.

 "Vi ser fordelagtige muligheder for at installere LINAK løsninger andre steder i vores anlæg. Det kunne være i klaringstankene og ved indtag til luftningstankene eller på skydeventilerne på regnvandsbassinerne. Det kommer vi til at se nærmere på, når den nuværende løsning skal udskiftes."

I øjeblikket er driftsledelsen i gang med at udarbejde en masterplan for videre optimering af Renseanlæg Vest. Planen tager udgangspunkt i Esbjerg kommunes ønske om at reducere overløb fra anlægget og opnå en bedre ressourceudnyttelse.

 "Ligesom vi kontaktede kollegerne i Ribe om de elektriske aktuatorer, er vi blevet kontaktet af andre kolleger. De vil gerne høre om vores erfaringer, og vi deler gerne ud af dem til alle, der er interesserede", siger driftslederen for DIN Forsyning.

Læs mere om spadeventiler til præcis styring af luftstrøm.

Filer

Inspirationskatalog spildevandshåndtering

En folder, der beskriver alle de steder på et spildevandsanlæg, hvor en LINAK aktuator med fordel kan anvendes.

Fokus på spildevandshåndtering

I spildevandsindustrien er enkel styring og overvågning vigtige parametre for at sikre en optimal daglig drift af spildevandsanlæggene. Læs mere i brochuren om LINAK aktuatorløsninger til spildevandshåndtering.

Tilmelding til LINAK nyhedsbrev

Hold dig opdateret! Følg udviklingen inden for aktuatorteknologi, de aktuelle megatrends, og hvordan vi løser fremtidens globale udfordringer.