Kontakt os her
Case story

Modernisering af efterklaringstanke med LINAK aktuatorer

Aarhus Vand ønskede at udnytte deres efterklaringstanke til rensning af spildevand bedre. Det betød, at de overgik fra manuel håndtering af vandet i tankene til automatisk regulering med elektriske aktuatorer fra LINAK. På Egå Renseanlæg har det blandt andet resulteret i 10% højere kapacitet i tankene.

Efterklaringstanke Egå Renseanlæg

Når spildevand renses, tilsættes aktivt slam. Slammen renser vandet, hvorefter den fjernes igen. Denne proces sker i efterklaringstankene. Slam er tungere end vand, og derfor falder det til bunden, når det får ro. Slammen kan derved trækkes ud i bunden af efterklaringstankene og genbruges til at rense nyt spildevand.

På Egå Renseanlæg har de otte rektangulære efterklaringstanke. Ifølge Jakob Kaltoft, Driftsleder hos Aarhus Vand, er det vigtigt, at vandet fordeles ligeligt i tankene, uanset hvor meget vand, der er: ”Hvis der kommer for meget vand i én tank, er der risiko for slamflugt, hvilket er katastrofalt for miljøet. Det må absolut ikke ske.

 

Modernisering med elektriske aktuatorer

Jakob Kaltoft havde et ønske om at modernisere og optimere efterklaringstankene. Tankene er i fin stand, men da anlægget blev bygget, valgte man at lave rektangulære tanke af pladsmæssige årsager. Som Jakob siger: ”Hvis vi havde haft bedre plads, havde det været optimalt med runde efterklaringstanke. Det har de på mange andre anlæg, og med dem er det meget nemmere at fordele vandet ligeligt. Men jeg måtte arbejde med det, jeg havde.

Derfor startede han allerede i 2008 med at kigge på tilløbet til efterklaringstankene på Åby renseanlæg. Her udviklede han, sammen med en partner, en løsning med elektriske aktuatorer, der automatisk fordelte vandet i tankene. Projektet viste gode resultater og Jakob Kaltoft implementerede derefter konceptet på det større Egå Renseanlæg:

På Egå monterede vi 16 LINAK® aktuatorer – to på hver af de otte tanke. Aktuatorerne kunne snakke sammen med renseanlæggets systemer via Profibus. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i starten var udfordret i at få systemet op at køre pga. mangelfuld dokumentation, men det lykkedes til sidst” siger Jakob Kaltoft.

Dokumentationen er efterfølgende blevet opdateret, så nye systemer er nemme at sætte op.

LINAK aktuator
 
 

Fra manuel til automatisk justering

På Egå Renseanlæg styres flowfordelingen af vandet til efterklaringstankene nu helt automatisk. Systemet sender besked til aktuatorerne om, hvor meget de skal justeres, så der kommer lige meget vand i alle otte tanke. Som Jakob Kaltoft siger: ”Tidligere skulle en medarbejder ud og dreje et håndtag manuelt for at fordele vandet. Hvor meget der skulle drejes, var en vurderingssag, og det var svært for os at udnytte tankenes fulde kapacitet. Jeg har beholdt det manuelle håndtag, men installeret en aktuator til at vippe kippen – så kan vi stadig foretage en manuel justering i nødstilfælde, men den daglige drift kører elektrisk.

Ved at automatisere flowfordelingen anslår Jakob Kaltoft, at kapaciteten på anlægget er øget med omkring 10%. Egå Renseanlæg kan dermed nu håndtere 10% mere vand end tidligere. Denne optimering er essentiel for anlæggets performance ved eksempelvis store regnskyl, hvor meget vand skal kunne håndteres pludseligt. 

 
 
Hul til renset vandVandet strømmer ind og overflødiggør den tunge pumpe.

Væk med den tunge pumpe

I forbindelse med moderniseringen af efterklaringstankene fik Jakob Kaltoft yderligere en god idé, der involverede elektriske aktuatorer: ”Jeg forstår ikke, at vi ikke har tænkt på det før! Tidligere, når vi tømte vores tanke helt, rengjorde vi dem ved at slæbe en stor og tung pumpe op på broen. Pumpen pumpede færdigrenset vand over i tankene, så de blev skyllet,” fortæller Jakob Kaltoft.

Den nye løsning blev at lave et hul mellem det rensede vand og efterklaringstankene og sætte en elektrisk styret ventil på. Jakob Kaltoft forklarer: ”Når en tank i dag skal rengøres, åbner en LINAK aktuator en ventil, og vandet strømmer ind. Det er utrolig simpelt, men det gør en kæmpe forskel for arbejdsmiljøet og strømforbruget, at den tunge pumpe ikke længere er en del af vores arbejdsgange.

 
 

Mange anvendelsesmuligheder

Efterklaringstankene er langt fra det eneste sted på Egå Renseanlæg, hvor der anvendes aktuatorer fra LINAK. Faktisk vil Jakob Kaltoft anslå, at de har mere end 70 LINAK aktuatorer på anlægget: ”Vi bruger dem utrolig mange steder – især steder, hvor vi tidligere brugte pneumatik. Og det kan sagtens betale sig. Elinstallationer laver man jo alligevel – med luft skal man lave en ekstra installation. Desuden er det energimæssigt dyrere med luft, og man oplever tit utætheder,” siger Jakob Kaltoft og fortsætter: ”For os er det også vigtigt med simple installationer, fordi det er dyrt at leje elektrikere ind. En LINAK aktuator er en simpel komponent at installere til at udføre en simpel opgave. Og så er det naturligvis en fordel, at aktuatorerne fra LINAK ikke skal serviceres.

 
LINAK aktuatorer Egå renseanlægOver 70 aktuatorer er installeret rundt omkring på Egå renseanlæg.
 

Fremtiden

Jakob Kaltoft vil anslå, at de samlede optimeringer, han har stået i spidsen for på Egå Renseanlæg, har gjort dem omkring 30% mere energieffektive. Omkostningerne ved moderniseringerne har derfor en god tilbagebetalingstid, samtidig med, at miljøet skånes for unødigt energiforbrug, og at kapaciteten tilmed øges. Som Jakob Kaltoft siger: ”Vi har rigtig god gavn af vores optimeringer i dagligdagen, og jeg er helt sikker på, at andre anlæg rundt om i landet vil kunne få lige så god gavn af lignende moderniseringer”.

Men det stopper ikke her: ”Jeg tænker hele tiden over, hvordan vi kan blive endnu bedre. Og jeg kunne godt forestille mig at anvende LINAK aktuatorer endnu flere steder. For eksempel overvejer jeg at sætte dem på vores dekanteringsrender – vores nuværende installation er alt for omstændig med for mange ledninger, der skal trækkes alt for langt. Der ville en simpel installation med LINAK aktuatorer være en bedre løsning,” afslutter Jakob Kaltoft.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os