Kontakt os her
Nyheder 27. november 2018

Undersøgelse viser den motiverende effekt af påmindelser om at stå

En undersøgelse foretaget af det tyske "Institut für Gesundheit und Ergonomie" (IGR) viser, at påmindelser på hæve-/sænkeborde motiverer medarbejderne til at skifte arbejdsstilling mere hyppigt.

Undersøgelse fastslår, at påmindelser virker motiverende på brugerne

Kan man motivere mennesker til at bruge deres hæve-/sænkebord mere og opnå det fulde udbytte, nemlig højere arbejdseffektivitet og bedre sundhed? Svaret er enkelt: Ja - det kan man!

I en undersøgelse, som LINAK® har fået foretaget ved det tyske "Institut für Gesundheit und Ergonomie" (IGR) deltog 40 medarbejdere ved softwarevirksomheden Diamant Software GmbH i en test af effekten af påmindelsesfunktionen integreret i hæve-/sænkeborde fra LINAK. Mange af deltagerne havde elektriske hæve-/sænkeborde til rådighed på arbejdspladsen, men de brugte dem kun sjældent.  

Forskellige påmindelsesværktøjer til hæve-/sænkeborde blev testet.
For at undersøge, om påmindelser kunne motivere kontormedarbejderne til at stå op, blev deltagerne inddelt i to grupper. Den ene gruppe fik en "påmindelsespakke" med den intuitive DPG betjening med integreret visuel påmindelsesfunktion via en lysstribe, og Desk Control™ app til Windows. De to sidstnævnte giver påmindelser til brugerne via notifikation på en mobilenhed eller på PC-skærmen på skrivebordet. Den anden gruppe arbejdede fortsat ved deres hæve-/sænkeborde uden påmindelser. 

Påmindelser hjælper til at etablere sunde sidde/stå-vaner 
Undersøgelsens resultater viser, at det faktisk hjælper at minde medarbejderne om at skifte arbejdsstilling. Via kontrolboksen kan man få en oversigt over brugsfrekvens for sidde/stå-funktionen på det enkelte bord før, under og efter testperioden på tre måneder. Resultaterne var overraskende samstemmende og viste, at testgruppen, der brugte "påmindelsespakken", øgede brugen af hæve-/sænkebordets funktion med 74%. Den samme testgruppe angav også, at de øgede den daglige arbejdstid, hvor de stod ved bordet, med 62%. 

Selvom tre måneder ikke er tilstrækkeligt til at fastslå den langsigtede effekt af påmindelser, viser undersøgelsen klart, at påmindelser har en motiverende effekt og fremmer en aktiv sidde/stå-adfærd blandt medarbejderne i testgruppen. 

Vaner og magelighed er de største barrierer for at komme op at stå
Hos Diamant Software GmbH, der var testvirksomhed, var udfordringen at få medarbejderne til at bruge den elektriske højdejusteringsfunktion på bordet. Før undersøgelsen blev "magelighed" og "glemsomhed" angivet af deltagerne hos Diamant Software som de to primære årsager til, hvorfor de ikke brugte hæve-/sænkefunktionen.  
"Før havde jeg en indre stemme, der sagde: "Jeg gider ikke at stå op. Det er rarere at sidde mageligt på stolen." Det er helt anderledes nu," udtalte salgsmedarbejder Klaus Artmeyer i forbindelse med undersøgelsen. 

Resultaterne stemmer overens med resultaterne i en tidligere publiceret forskningsrapport gennemført af det danske bureau KL.7, der er eksperter i adfærdsdesign. I rapporten ‘Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more" konkluderer KL.7, at påmindelser motiverer kontormedarbejdere til at etablere en sundere sidde/stå-adfærd. 
Hvis du vil læse mere om motivationseffekten af påmindelser på moderne hæve-/sænkeborde kan du downloade undersøgelsen fra IGR og rapporten fra KL.7 så klik her.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os