Kontakt os her
Teknologi & trend

LA40 QR Damper – Quick Release med komfort

For at sikre en bedre ergonomi for plejepersonalet og øge komforten for sengeliggende patienter har LINAK® udviklet en unik indvendig dæmperfunktion til den lineære aktuator LA40 QR.

Denne aktuator anvendes ofte til justering af rygdelen på flere forskellige typer hospitals- og plejesenge, hvor Quick Release-funktionen kan være afgørende i nødsituationer. Dæmperen hjælper personalet med at bevare kontrollen, når rygdelen sænkes, samtidig med at patienten får en hurtig, men stadig behagelig, oplevelse.

Overvejelser i forbindelse med afprøvning af LA40 QR Damper på dit hospitals- og plejeudstyr

  • Vi anbefaler, at der holdes en pause på mindst 30 minutter mellem hver aktivering
  • Typen og størrelsen af prøvevægte har betydning for aktuatorens ydeevne
  • Vægtenes placering på rygdelen har betydning for aktuatorens ydeevne
  • Brug af vægte i stedet for en rigtig person vil give forskellige testresultater, da dæmperen er konstrueret til brug i praksis

FAQ

Hvilken anbefalet driftscyklus for en LA40 QR Damper skal overholdes for at opnå samme ydeevne, hver gang den aktiveres?

Det anbefales at holde en pause på mindst 30 minutter (gerne 60 minutter) mellem hver aktivering for at opnå pålidelige resultater. Hvis dette ikke overholdes, reduceres dæmpningsfunktionen, efterhånden som varmen inde i dæmperen øges. Det giver en hurtigere vinkelhastighed ved sænkning af rygdelen, fordi aktuatorsystemet ikke har så stor modstandskraft.

Hvad sker der ved at bruge LA40 QR Damper med meget høj intermittens/frekvens?

Det giver en højere vinkelhastighed, fordi aktuatorsystemet ikke har så stor modstandskraft. Dette vil også medføre, at væsken inde i dæmperen bliver for varm og med tiden størkner, og dæmperen vil gå i stykker.

Kan dødvægt bruges til at teste ydeevnen på LA40 QR Damper?

Bemærk, at placering og brug af dødvægt har stor indflydelse på ydeevnen af LA40 QR Damper.
De mest realistiske testresultater kan opnås ved at bruge en rigtig person som testperson af udstyret.

Dødvægt kan bruges til at teste LA40 QR Damper på udstyret, hvis man sørger for, at vægtfordelingen på stellet er så tæt som muligt på en persons vægtfordeling.
Undgå urealistisk placering af dødvægten. Det kan f.eks. være placering af al dødvægt på den øverste eller midterste del af rygstellet. Hvis du gør det, vil tilbagetrækningen være meget hurtigere.

Bemærk, at dødvægten altid vil have en hurtigere sænkningshastighed sammenlignet med personvægt på grund af den anderledes vægtfordeling på sengestellets kinematik.

Øges dæmpningsmodstanden med mere belastning?

Nej, dæmpermodstanden anvender altid et konstant modstandsmoment. Det betyder, at der ved højere belastning på stellet opnås en højere sænkningshastighed.

Skal LA40 QR Damper afprøves på et teleskopsystem eller et pneumatisk system?

LA40 QR Damperen må ikke afprøves på et teleskopsystem eller et pneumatisk system. Afprøvning på denne måde vil føre til unøjagtig testadfærd/resultater.

Vær opmærksom på, at du har brug for en ekstern applikationsfunktion til at stoppe den hurtige bevægelse. Det mekaniske endestop inde i aktuatoren er ikke designet til at stoppe en Quick Release-bevægelse.

Hvorfor sænkes rygdelen på udstyret for hurtigt?

Hvis den anbefalede pause mellem hver aktivering ikke overholdes, vil sænkningshastigheden være højere, hver gang dæmperen aktiveres. Hvis motoren belastes med mere vægt end angivet, sænkes det hurtigere.

Hvorfor sænkes rygdelen på sengen for langsomt?

Dette kan skyldes lav belastning på aktuatoren, men ikke en specielt lav belastning på udstyret, f.eks. en høj vinkel på sengens rygstel. På denne måde vil dæmperen muligvis slet ikke blive aktiveret eller aktiveres med visse afbrydelser.

Hvad er mindstevægten, der kræves på rygdelen for at aktivere dæmperen?

På grund af de forskellige mekaniske kinematiske egenskaber for hver applikation og spindelstigningen er det ikke muligt at angive en minimumsvægt på stellet for at aktivere dæmperen. I stedet kan aktuatorkraften være indikativ, og der kræves en kraft på mellem 750-1300 N for at aktivere dæmperen.

Hvad aktiverer dæmpningsfunktionen?

Dæmperen aktiveres med en kombination af accelerationshastighed og en høj spindel-rotationshastighed.

Bevæger den roterende dæmper sig langs spindelen, når aktuatoren kører frem og tilbage? Er dens vandring begrænset mekanisk? Roterer den konstant, mens aktuatoren bevæger sig?

Dæmperen er forbundet og roterer altid med samme hastighed som spindelen.

Når slagbevægelsen når en hastighed, der er høj nok, vil den aktivere dæmpningsfunktionen.

Dæmpningsfunktionen er ikke begrænset til en speciel slaglængdeposition. Den kan aktiveres i alle slaglængdepositioner.

Hvilken type dæmper anvendes i LA40 QR Damper? Kan der anvendes en anden type dæmper?

Der findes kun én type dæmper, som er en dæmper fyldt med silikoneolie.

Er det muligt at justere koblingspunktet til en specifik slaglængdeposition?

Nej, det er ikke muligt. Koblingspunket er relateret til sænkningshastigheden og ikke slaglængden.

Hvad sker der, hvis dæmperens koblingsmekanisme bryder sammen?

Hvis den bryder sammen, fungerer de øvrige aktuatorfunktioner som normalt, og der er derfor ingen yderligere sikkerhedsrisiko. Der kan dog forekomme uventede lyde under bevægelse, afhængigt af hvordan mekanismen svigter.

Har dæmpningsfunktionen nogen indvirkning på levetiden?

Nej, dæmpningsfunktionen følger standarden for levetid på QR.

Hvorfor kan der høres en kliklyd, når dæmperen aktiveres?

Denne lyd er standard, når dæmperen aktiveres. Dæmperen er bygget efter slyngkoblingsprincippet, hvor dæmperens modstandsbelastning overføres mellem to metaldele, hvilket resulterer i en kliklyd, hver gang dæmperen aktiveres.

Støjer LA40 QR Damper mere end en LA40 QR?

Dæmpningsfunktionen støjer ikke mere i forhold til LA40 QR-versionen.

Når dæmpningsfunktionen aktiveres, kan man høre en lav kliklyd. Hvis belastningen er for let, deaktiveres dæmpningsfunktionen, og den aktiveres igen, når hastigheden er høj nok. 

Findes der 3D-modeller, der bedre kan vise aktuatorens funktion?

Ja, men de er til intern brug. Kontakt den LINAK person, der varetager support af din virksomhed, for at få yderligere oplysninger.

Filer

LA40 - datablad

Læs databladet på nettet eller download det i PDF-format.

LA40 QR Damper - quick release med komfort

Med LA40 Quick Release med dæmper forbedrer du sikkerheden for sundhedspersonalet og øger komforten for de sengeliggende patienter.

Har du et spørgsmål?

- Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig med tekniske oplysninger, projektstart og meget mere.

Kontakt os