Teknologi & trend

Med vaskbart udstyr får hospitalerne hjælp til at bekæmpe infektioner

Effektiv hygiejne på hospitaler gør en forskel. For LINAK har det været en mærkesag i over 30 år, og i dag er mange af vores aktuatorløsninger fuldt vaskbare. Hospitalspersonalet kan rengøre hospitalssengene i moderne automatiske vaskesystemer med varmt vand og effektive rengøringsmidler.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver flere hundrede millioner mennesker årligt smittet med infektioner under hospitalsindlæggelse. I de udviklede lande estimeres det, at syv ud af 100 patienter smittes med en infektion. I udviklingslandene er det mindst ti ud af 100. 

Man kan let forestille sig det enorme økonomiske potentiale og de menneskelige fordele ved at nedbringe tallene. 

Hos LINAK tager vi hygiejne alvorligt. IEC60601-standarden stiller krav om, at udstyr til plejesektoren, der specificeres som vaskbart, skal kunne maskinvaskes i et automatisk vaskesystem. Produkterne skal desuden kunne fungere normalt efter testen. Hos LINAK synes vi langt fra, at det er godt nok. Vi har som mål, at vores produkter skal fungere fejlfrit  også efter mange års hyppig rengøring i et moderne vaskesystem. Derfor er vores test langt mere omfattende, end 2017-standarden kræver.


Grundig test af udstyret skal være obligatorisk
Som udgangspunkt har LINAK altid taget højde for slutbrugernes trivsel og sikkerhed  og det gælder både patienter og sundhedspersonale. Det gør vi ved at fastholde et konsekvent kundefokus og stille de højeste krav til kvalitet og ydeevne. Vi ønsker samtidig at forberede vores kunder til fremtiden, hvor strengere standarder og et endnu skarpere fokus på hygiejne må forventes. 

For at kunne tilbyde fremragende og fejlfrie produkter har vi opbygget vores dygtige R&D-testcenter, hvor produkterne bliver testet til den yderste holdbarhed på flere parametre. Hvad angår de vaskbare løsninger driver LINAK udviklingen mod strengere internationale standarder. I løbet af 2017 har vi øget antallet af vaskecyklusser i vores test markant for at øge det justerbare behandlingsudstyrs levetid.

Vi gennemgår resultaterne af vores løbende test grundigt, vi undersøger materialer og udvikler stærkere komponenter, og udviklingsingeniørerne hos LINAK arbejder altid på at optimere udstyret i funktion og design, så det kan tåle gentagen grundig vask med skrappe rengøringsmidler.

Overholdelse af internationale standarder
LINAK produkterne til plejesektoren overgår på mange punkter de krav, som standarder og certificeringsordninger fastsætter. Det nyeste koncept for vaskbarhed fra LINAKs udviklingscenter, der opfylder vores egne strenge testkrav, har fået navnet LINAK IPX6 Washable DURA™. Fremover skal hele vores udvalg af vaskbart udstyr til sundhedssektoren opfylde de strenge krav, vi har fastlagt for vores eget mærke. 

Vi er overbeviste om, at vaskbart udstyr til plejesektoren kan minimere antallet af patienter, der smittes med infektioner på hospitalet. Derfor ønsker vi også konstant at drive udviklingen videre! Hygiejne i plejesektoren set i historiens lys
Midt i 1800-tallet blev et par banebrydende undersøgelser udgivet, der skulle komme til at ændre sundhedsplejen for altid. I 1843 udgav den amerikanske læge dr. Oliver Wendell Holmes en artikel, hvor han hævdede, at “barselsfeber, en dødelig infektion erhvervet af kvinder under eller kort efter en fødsel, overføres fra patient til patient af lægen”. Den sidste del af udsagnet var epokegørende! 
Oliver Wendell Holmes hævdede ligeledes, at en generelt bedre hygiejne på hospitalerne ville kunne reducere spredningen af sygdommen markant. Hans hypotese mødte udbredt modstand blandt kollegerne på det tidspunkt. Men kun få år senere udgav den ungarske læge dr. Ignaz Semmelweis en undersøgelse, der endegyldigt beviste, at lægers og jordemødres brug af bakteriedræbende hånddesinfektion reducerede antallet af dødsfald blandt fødende kvinder markant. 
Kritikken forstummede, og hygiejne har lige siden været en obligatorisk del af patientplejen. 
 

Filer

MEDLINE & CARELINE produktoversigt

Læs om det store udvalg af innovative MEDLINE & CARELINE produkter til forbedring af hospitals- og sundhedsplejeudstyr.

Har du spørgsmål vedrørende elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi kan ikke trylle. Men vi er eksperter i aktuatorteknologi. Inden for det emne må du spørge os om alt.